نگاهی به وضعیت ورزش در هفتکل!

خورنا- انقدر این واژگان حقیقی کلیشه ای شدند که کسی نمیتواند کاربردش رادر کدامین حوزه بکار گیرد. 

اگر به واقع ورزش وجایگاه آن برای سالم سازی اجتماع وجوانان؛ همچنین پر کردن اوقات فراغت برای سنین مختلف در هر زمان ومکان ؛ و در هر رشته ای پرداخته میشد شاید امروز معضل علافی ؛ خیابان گردی ، جلوی خانه یا سر کوچه ایستادن ها بقدر زیادی حل میشد.

حال آنکه مشکلات ومعضلات عدیده ناشی از بی توجهی به امر ورزش و تربیت بدنی از قبیل روی آوردن به مواد مخدر؛ قلیان و نگرانی خانواده ها را از بابت فعل و حال و آینده فرزندان خودکه آینده سازان این کشور هستند را کاسته یا مرتفع میساختند.

اما بدلیل آنکه قصدم فقط اشارتی کوتاه به اداره متبوع شهرستان هفتکل و جایگاه آن در این امر مهم؛ همچنین استعداد های سرشاری که واقعآ بی نظیر و کم بدیل هستند، داشته تا با بررسی کامل ، رشته های مختلف ورزشی موجود در شهر اعم از ورزش بانوان ؛ فوتبال ورزشهای با توپ ؛ ورزشهای رزمی و استخر رابصورت کامل و در گزارشات جداگانه جهت اطلاع مردم و مسولان ذیربط در استان ارایه خواهم کرد.

متاسفانه به هر دلیل نتوانستم با مدیریت محترم تربیت بدنی شهرستان تماسی داشته باشم که در گزارشات آتی آگر ورزش شهر و آینده سازان مملکت از نگاه مسئولان از اهمیتی برخوردار بود ، قطعا به وضعیت واقعا بحرانی آن خواهم پرداخت.

گرمای بالای پنجاه درجه؛ وضعیت مالی ضعیف اکثر خانواده ها باعث میشود تا دلسوزان وخدمتگزاران مردم شرایط رأ درحد متعارف و حد أقلها را برای ورزشکاران ومشتاقان آن فراهم نمایند.

اما متاسفانه آنچه امروز در یکی از سالنهای فوتسال دیدم ؛ دقیقاً خلاف آنرا نشان میدهد که با پرسش خبرنگار سایت خورنا از چرایی أن؛ تازه میگویند (این که میبینید سقفی با زور والتماس در اختیار میگذارند) درصورتیکه کولرها خاموش حتی فن های موجود که فقط موجب گردش همین هوای گرم میشوند نیز خاموش هستند.

طی سؤالاتی از ورزشکاران وبرخی مربیان با قول محفوظ بودن! !!! نامشان بیان داشتند؛ بالاجبار هزینه هایی از حتی فرزندان خانواده های واقعا بی بضاعت گرفته میشود تا مثلا کرایه چمن و یا چمن مصنوعی یا سالنها که اکثرا دراختیار خود تربیت بدنی هستند پرداخته شود.

بایت کدامین خدمات و احترام واکرام نونهالان و ورزشکاران وحتی نونهالان تیم میزبان باید اینگونه (رها شده ) ودر بدترین شرایط؛ باعث فراری دادن مشتاقان ورزش شوند.

مگر هزینه بازگرداندن یک فردی که شاید امروز اگر درراهی درست قرار داده شود ولی بخاطر همین إهمالها وندانم کاریها اگر نگویم بیعرضگی ها؛باعث بروز دهها وصدها مشکل ومعضل در آینده برای خود؛ خانواده واجتماع شده ولاجرم هزینه های آن را باز همان جامعه و دولتها خواهند پرداخت.

اداره متبوع وسازمانهای مسئول چه فکر وتدابیری برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان و مشتاقان ورزش در تعطیلات تابستانی کردند؟
امکانات نیست یا کم است یا همینکه هست نیز گویی بنوعی در ویترین نگاه وحسرت کودکان آین مرزوبوم نگاه داشته میشوند؟

برای کی؟ برای چه کسانی؟  چرا همان وسایل اندک رفاهی نیز برای این کودکان معصوم بکار گرفته نمیشود؟

انذاری به مسولان دو هر رده ای؛ شاید افراد بزرگتر زجر کشیدنشان تحمل پذیر تر باشد اما آنگاه که پای کودکان مشتاق وبی خبر از بازیهای کثیف روزگار به میان میآید صبر هرکسی پایان میابد.

امروز که عرق وفشار گرما از صورت معصوم کودکان میجکید ؛ عرق شرم وخجالت از سر و روی پدران همراه کودکانشان.

امروز کودک از گرما و مربیان وهمراهان از نداشتن پاسخ؛ همزمان عرق میریختند اما عرق دیگری از شرم.

آخر کودکان که نمیدانند پدران شان کاره ای نیستند ؛ وفکر میکنند به اشاره پدر قهرمانشان الان کولر های سالن روشن یا زمین چمن در اختیار فرزند دلبندشان و ناز ونوازش را و توجه همگان را برایشان میآورند.

کودک است دیگر هنوز دنیای کودکانه اش پر است از گلهای محبت وپروانه های شادی و ستاره های آرزو.

ولی دیگران دو خنکای نسیم کولر تصمیم میگیرد که این کودک تا کدامین روز درین رویاها سیر کند.

بهرحال این گزارش رأ بعنوان یک بیدار باش برای مسولان ورسیدگی به وضعیت موجود منتشر کرده و در روزهای آینده برای اطلاع مسولان وشنیدن وبازبینی وضع موجود حتی در سطح استان و بالاتر؛ از دارا بودن استعداد های ناب و هرز رفتن یا سوختن آنها بدلیل سهل انگاری ها درین شهر ستان ؛ نارسایی ها و مسایل دیگر بصورت مبسوط اشاره خواهیم کرد.
البته باید از کسانیکه واقعا دلسوزانه وپرتلاش درین عرصه تلاش کردند وزحمت کشیدند نیز یادی کرده تا اجر زحماتشان محفوظ بوده که نمونه بارز ان مدیریت پیشین اداره تربیت بدنی در این شهر است، که واقعآ در داشته ها ونداشته ها همراه وهمگام ورزش و ورزشکاران بوده .
بازنگری و یاری: تمام مسولان مربوطه در هر سازمان ونهاد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.