بانوان کارآفرین و بازرگان خرمشهری درمسیر توسعه

خورنا -در راستای تاسیس کانون زنان بازرگان اتاق بازرگانی خرمشهر پنجمین جلسه زنان بازرگان و کارآفرین با موضوع واگذاری ۱۸ مغازه از مجتمع تجاری، اداری و پزشکی امام رضا (ع) به زنان بازرگان در اتاق خرمشهر برگزار شد

سیداحمد حسینی رییس اتاق بازرگانی خرمشهر ضمن تشکر از استقبال گسترده، بانوان بازرگان و کارآفرین خرمشهری از تاسیس کانون زنان بازرگان بیان کرد:

اتاق بازرگانی خرمشهر در راستای توسعه اقتصادی به ویژه کارآفرینی از بانوان کارآفرین و بازرگانان حمایت خواهد کرد. وی با اشاره به طرح ها و برنامه های اتاق خرمشهر در راستای ایجاد اشتغال در سال ۹۵ بیان کرد بانوان سهم بسیار مهمی در اقتصاد و اشتغال آفرینی در شهر دارند. وی از همراهی سرمایه گذارانی چون عبدالله غریبی با این کانون تشکر و قدردانی کرد و افزود به همت مردان بلند مرتبه ای چون آقای غریبی و سایر مدیران دلسوز و پیگیری اتاق بازرگانی خرمشهر در برنامه های سال ۹۵ امکان اشتغال تا ۷۰۰ نفر ان شا الله فراهم خواهد شد وی خرمشهر را در آستانه حماسه اقتصادی دانست و افزود جهت نیل به این هدف تمام عزم خود را جزم کرده ایم.

احمد شریفات رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق خرمشهر و مؤسس کانون زنان بازرگان بر لزوم شرکت در انتخابات پرشور جهت انتخاب هیات مدیره توانمند جهت ایجاد نشاط و پویایی در امر تجارت و توسعه اقتصادی شهر تاکید کرد.

وی از بانوان بعنوان نیروی قدرتمند در رونق شهر یاد کرد. و نیز به جایگاه ویژه زن در خانواده و جامعه امروز تاکید کرد.

در این جلسه احمد شریفات از نمایندگان مدیر مجتمع تجاری امام رضا (ع) خواست که نحوه واگذاری ۱۸ باب مغازه را به سمع بانوان کانون زنان بازرگان برساند.

در این جلسه آقایان دکتر یرفی و هاشمی به نمایندگی از عبدالله غریبی به شرح واگذاری رایگان ۱۸ باب مغازه پرداختند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.