مجموعه شعر ذوالفقار شریعت به بازار می آید

خورنا: جدیدترین مجموعه شعر ذوالفقار شریعت به بازار کتاب می آید.

«سیب لبهایت که افتاد» جدیدترین مجموعه شعر «ذوالفقار شریعت»، پس از دریافت مجوز، به چاپ سپرده شد.

این مجموعه چهارمین کتاب مستقل شعر ذوالفقار شریعت می باشد که به زودی روانه بازار کتاب خواهد شد. در این مجموعه که در 72 صفحه طراحی شده تعداد 60 عنوان از اشعار عاشقانه ی این شاعر در قالب شعر سپید قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، انتشارات بوتیمار این کتاب را در تیراژ 1000 نسخه چاپ خواهد کرد.

پرویز حسینی شاعر، نویسنده و مترجم جنوبی، مقدمه ی این کتاب را نوشته است.

از این شاعر جنوبی تا کنون، مجموعه اشعار «بهار باغ همسایه» 1386، «واژه های خیس»1388 و «هیس»1389 منتشر شده که «بهار باغ همسایه» در سال 1389 به چاپ سوم رسید.

ذوالفقار شریعت وجه تمایز این مجموعه با آثار قبلیش را، در یک دست بودن فرم و محتوا دانسته و افزود: محتوای کلی اشعار این کتاب عاشقانه می باشد که در قالب شعر سپید سروده شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.