بی توجهی مسولین ورزش بندرماهشهر به فدراسیون فوتبال کشیده شد/چه کسی مسئول این کم کاری هاست ؟!

مهدی چاروسائی|خورنا:با توجه به اعتراضات سال گذشته نمایندگان فدراسیون فوتبال و تیمهای دسته دوم و سوم به علت نبود رختکن وجایگاه خبرنگار، سرویس بهداشتی در استادیوم شهدای ماهشهر،که دراین رابطه تذکراتی هم به مسولین ورزش شهرستان ماهشهرداده شد،امابا بی توجهی مسولین ورزش ماهشهر همراه بود،که هیچ گونه اقدامی راتا امروز در این رابطه انجام نداده اند.

بر همین اساس این کم توجهی ها وکم کاری های مسولین ورزش ماهشهر که تازگی ندارد به فدراسیون فوتبال کشیده شده به همین منظورقراراست نماینده ای از فدراسیون فوتبال جهت بازدید به ماهشهر اعزام شود،تا آخرین وضیعت استادیوم شهدا ماهشهر که هیچ گونه اقدامی تا امروز باتوجه به اعتراضاتی که تیمها ونمایندگان فدراسیون درسال گذشته انجام داده انددرآن صورت نگرفته است.

حال بایددید چه کسی این بی توجهی ها وکم کاری ها راکه ازسال گذشته تا الان بود ، راقبول میکند،چون کوچکترین جریمه این کم کاری گرفتن میزبانی از تیمهای ماهشهری درلیگ ها فوتبال کشور است.

امیدواریم مسولین شهرستان بندرماهشهر نظارت خودرا برورزش شهرستان بیشتر کنند، چون این روزها ورزش در ماهشهر با ناملایمتی های زیادی رو برو شده است ،از فروش امتیاز شاهین ماهشهر تا منحل شدن تیم بسکتبال و حالا هم احتمال گرفتن میزبانی از تیمهای فوتبال ماهشهر درلیگ کشور، تمام این اتفاقات باعٹ شد تا شورنشاط درشهرستان ازجوانان گرفته شود واز ورزش دلسردشوند!

حالا باید دید چه اتفاقاتی طی روزهای آینده رخ میدهد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.