اولین جلسه انتقال امتیاز شاهین ماهشهر امروز پشت درهای بسته برگزار شد!

مهدی چاروسائی|خورنا:تیم فوتبال شاهین ماهشهر که با اتکا به بازیکنان بومی شهرستان موفق شد با قاطعیت به لیگ دسته دوم فوتبال صعود کند، بخاطر مشکلات مالی و عدم توجه مسولین قادر به حضور در لیگ دسته دوم فوتبال نمیباشد.

به همین دلیل مسولین این تیم تصمیم برانتقال امتیاز شاهین بندر ماهشهر راگرفتند،در این چندروز صحبت‌های فراوانی در خصوص باشگاه‌ها و شرکت‌های خریدار این تیم نقل محافل بود،بالاخر امروز اولین جلسه انتقال امتیاز شاهین باحضور مسولین تیم شاهین ماهشهر واصلی ترین گزینه خرید امتیاز این تیم که یکی از شهر های هم جوار میباشد، پشت درهای بسته برگزار شد ،این جلسه که ساعت ها طول کشید، اما هردوطرف بعد ازاتمام جلسه راضی بیرون آمدن وبه گفته یکی از مسولین شاهین انتقال امتیاز تیم شاهین بعداز مذاکرات باخریدار درجلسات آینده ورسیدن به توافقات نهایی ، کمتر از ۴۸،ساعت تا۷۲ساعت دیگر انجام میشود.

باید منتظر نشست و دید طی روزهای آینده چه اتفاقاتی رخ میدهد وباید دید مسولین شهرستان اجازه میدهندامتیازتیم قدیمی فوتبال ماهشهر به راحتی ازشهرستان خارج شودیاجلوی این کار را میگرند؟!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.