سرانجام طرح توسعه 800 هزار هکتاری کشاورزی خوزستان چه شد؟

خورنا: قائم مقام مجری طرح احیای دشتهای خوزستان و ایلام با بیان اینکه به منظور اجرای طرح 800 هزار هکتاری در سال جاری 310 میلیارد تومان اعتبار دولتی مصوب شده است، افزود: این اعتبار شش برابر اعتباری است که در سال 87 برای اجرای طرح تصویب شده بود.

در جریان سفر مقام معظم رهبری در سال 1375 به استان خوزستان طرح 800 هزار هکتاری توسعه کشاورزی خوزستان مصوب شد ولی به دلایل مختلف از جمله تخصیص نیافتن اعتبار مورد نیاز به تعویق افتاد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.