برنامه آموزش سه ماهه بسکتبال برای نونهالان

مهدی چاروسائی|خورنا:باتوجه به نزدیک شدن به فصل تابستان و کلاسهای تابستانی که برای نونهالان برگزار میشود ما آمده ایم یک برنامه سه ماه بسکتبال برای نونهالان قرار داده ایم ،جهت استفاده مربیان بسکتبال در تابستان ،درپایین میتوانید این برنامه سه ماهه را مشاهده بفرمایید:

هفته اول:
۰راه رفتن
.دویدن
.توقف
.تعادل وتوازن
.چرخش
.تغییر سرعت
.تغییرمسیر،پرش،کان
.گول
.استارت

هفته دوم:

.آموزش مهارت های پایه وآشنایی باتوپ (بال هندلینگ)

هفته سوم:

.آموزش مهارت دریبل

هفته چهارم:

.آموزش مهارت پاس

هفته پنجم:

آموزش مهارت شوت ٹابت و آزاد

هفته ششم:

آموزش حرکات گروهی (پاس دویا چند نفر)
هفته هفتم:

آموزش مهارت پایه دفاع

هفته هشتم :

آموزش مهارت شوت سه گام

هفته نهم:

آموزش مهارت های شوت جفت وریباند
هفته دهم:

فعالیت گروهی

.انواع بازی ۳به۳
انواع بازی۴ب۴
انواع بازی ۵ب۵

هفته یازدهم:

ضدحمله

هفته دوازدهم:

آشنایی قوانیین و مقررات بازی

اولین بازی دوستانه یا رسمی

برنامه سالیانه آموزش بسکتبال به تفکیک هرفصل توسط خورنا دراینده چاپ میگردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.