جریمه بیست و پنج هزار دلاری استفن کری!

مهدی چاروسائی|خورنا:اتحادیه ملی بسکتبالnba,استیوکرو استفن کری ازتیم گلدن استیت وریرزرا،به پرداخت هرنفر بیست وپنج هزار دلارجریمه،محکوم کرد.

لازم بذکراست،که مسائل اخلاقی بوجودآمده دربازی،ششم دلیل  اصلی اتخاذ چنین تصمیمی بوده است.

بازی هفتم فینال nba درورزشگاه اختصاصی گلدن استیت وریرز،اوراکل آرینا،مابین تیمهای گلدن استیت وریرزوکلیولندکاوالیرس برگزار میشود تاقهرمان هفتادمین دوره رقابتهای اتحادیه ملی بسکتبال مشخص گردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.