تقابل هیات دولت با مردم خوزستان یا لابی پرنفوذ بومی ستیزان؟/ این «چهارشنبه» هم «استاندار بومی» نیامد!

خورنا – با وجود اینکه سخنگوی وزارت کشور در اول هفته جاری از معرفی دو گزینه برای استانداری خوزستان به هیات دولت خبر داده بود اما باز انتخاب و تعیین تکلیف استانداری خوزستان به هفته آینده موکول شد. از قرار معلوم شریعتی و راشدی جهت تصدی استانداری خوزستان به هیات دولت معرفی شده اند اما اختلاف نظرهای درون استانی ، مانع از اجماع بر روی یک گزینه بومی شده  است.

این در حالی است که عمده فعالین سیاسی همسو با دولت در استان، مسئولین، نمایندگان مجلس و… که خاطره خوبی از دوران معاونت و سرپرستی شریعتی در استانداری خوزستان بر روی انتخاب وی اتفاق نظر دارند، اما ظاهرا سود برخی افراد با نفوذ بر انتصاب افراد غیربومی است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.