انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ماهشهر جهت عضویت در کمیته آموزش نظام مهندسی خوزستان

خورنا –عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر به عضویت کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، در حکمی از سوی مهندس کورش لطفی رئیس سازمان نظام مهندسی استان خوزستان مهندس احمدرضا کابلی عضو هیات علمی و رئیس دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر به عضویت در کمیته آموزش و مسئولیت قسمت معماری آن در سازمان نظاممهندسی ساختمان استان منصوب شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان خوزستان در حکم مهندس احمدرضا کابلی با اشاره به تخصص، تجربه و سوابق علمی ارزشمند ایشان اظهار کرد: «با استناد به ماده ۵ شیوه‌نامه اجرایی نحوه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به‌کار مهندسی و به منظور تحقق اهداف آموزشی و تعیین خط مشی‌های برنامه‌های آموزشی استان، و با توجه به مصوبه هیات مدیره این سازمان، به موجب این ابلاغ به مدت سه سال به عضویت کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان منصوب می‌شوید.»

مهندس کورش لطفی در حکم احمدرضا کابلی اظهار امیدواری کرده در سایه ذات باریتعالی و در اجرای تحقق اهداف مندرج در قانون نظام مهندسی ساختمان و توسعه امور آموزشی موفق و موید باشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.