لزوم بازنگری در «معیار»های گزینشی بازیکنان بسکتبال

مهدی چاروسائی|خورنا: زمان آن رسیده که از معیارهای « سنتی » فاصله گرفته و با تبیین ارزش های حقیقی ،و وجوب قابلیتهای تکنیکی و نه تنها فیزیکی ، «استعداد»های، برجسته و برتر سراسر کشور را مورد شناسایی ، کشف و بالاخره پرورش قرار داده و بهترین ها را برای کشور عزیزمان « انتخاب » کنیم.

اینکه صرفأ « بلند قامتان » را به اردوها دعوت نموده و به فکر افزایش اندازه « قد » و صرفا اندازه فیزیک بازیکنان وتیم باشیم ، صحیح نبوده و بایستی تا با شناسایی بهترین های عرصه « شوت » و دیگر مهارتهای اساسی ، به فکر جذب و پرورش آنها باشیم ، مربیان میتوانند باشناخت انواع شوت در جهان، نسبت به شناسایی بهترین های شوت ، در سرتاسر ایران، اهتمام نمایند.فیبا هم این موضوع را یک از اصلی ترین معیارهای خود قرار داده است .

برای بهترشدن اینکار میتوان با برگزاری رقابتهای « شوت » در کشور به این موضوع کمک شایانی کرد.

در انتهای خبر ، شما می توانید تا با پدیده نوظهور « گزینش » اولیه بازیکنان در دیگر کشورهای صاحب بسکتبال ، با معیارهای جدید ، انتخاب بازیکن ، بیشتر آشنا شده و فاکتورهای مورد نیاز را بشناسید
* گزینش اولیه

– آزمون های اولیه

– ترکیبی از شوت ها
– تسلط بر روی توپ
– دفاع
یک به یک
دو به دو
سه به سه

– اندازه گیری اعضاء بدن و تعیین نسبت آنها شامل؛
قد ( بدون کفش )
وزن بدن ( با یک شورت )
رسیدن ایستاده ( با کفش )
دست ها باز از طرفین ( wing span )
درصد چربی بدن
توان پائین تنه
قدرت پائین تنه
قدرت بالا تنه
سرعت
چابکی
تعادل
هماهنگی دست و چشم

هر آزمون بازیکن ، بین ۳ تا ۶ ساعت طول می کشد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.