جوابیه ورژ آبکاریان به صحبتهای امیر حسین صفرزاده مدیر عامل باشگاه شیمیدر تهران/ از جیب آقای درغوکاسیان خرج نکنید!

مهدی چاروسائی |خورنا:آبکاریان ریس اسبق کمیته داوران فدراسیون بسکتبال درمورد صحبتهای امیر حسین صفرزاده مدیر عامل باشگاه شیمیدر تهران که روز گذشته دررابطه باایشان صورت گرفته بود ، به خبرنگار خورنا،اینطور گفت که بهترین جواب به چنین افرادی خاموشی است اما با اجازه میخواهم در جواب متن صفرزاده به چند جمله اکتفا کنم،اگر به نتیجه اعتراض شما و اظهار نظر رییس فدراسیون ، مسول کمیته مسابقات و داوران فدراسیون نگاه کنید پی به جایگاه بنده و شخص شما در جامعه امروز بسکتبال خواهید برد.

در ضمن از جیب آقای در غوکاسیان خرج نکنید که اگر گزارش غلط به او ندهند ما با مالک باشگاه شیمیدر چه خصومتی داریم ، ایشان شخص بسیار محترمی است که در بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده ,تازه از هم کیشان ارمنی من نیز میباشد ، انهایکه در کار خود قصور میکنند باید تنبیه شوند نه بچه های مردم ، دفاع از حسن اجرای قانون وظیفه همه داوران پاک است .

درپایان جادارداز کلیه مسولین باشگاه ها، مربیان و بازیکنانی که ظرف دو روز گذشته بخاطر دفاع از حق آنها از بنده تشکرو قدردانی کرده اند ،سپاسگزاری کنم، امیدوارم صداقت و بازی جوانمردانه که شعار فیبا هم هست سر لوحه کار همه قرار بگیرد .

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.