تولید محصول سالم خرما در نخلستان‌های آبادان

خورنا – مدیر جهاد کشاورزی آبادان از تولید محصول سالم خرما در نخلستان‌های آبادان خبر داد و گفت: استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات در کشور و باقی ماندن این ترکیبات در محصولات سبب شده است تا اصلی‌ترین راهبرد مهم برای توسعه کشاورزی در کشور، در وهله اول، افزایش سطح سلامت جامعه با اولویت قرار گرفتن تولید محصول سالم باشد. هدف نهایی اجرای برنامه تولید سالم ، سوق دادن داوطلبانه کشاورزان به سمت تولید محصول سالم در کشور با استفاده از امکانات غیردولتی است.

ناجی شهیب زاده ادامه داد: برنامه ریزی این پروژه در سال جاری به منظور تولید محصول سالم با همکاری کارشناسان حفظ نباتات مدیریت و چهار نفر از ناظرین گیاه‌پزشک و چهار نفر بهره بردار در سطح ۸ هکتار با هدف تولید خرمای سالم و ارگانیک در حال انجام است.
وی گفت : محصول سالم محصولی است که باقی مانده سموم، کودهای شیمیایی و عناصر سنگین در آن در حد مجاز باشد.
مدیر جهاد کشاورزی آبادان افزود : برای تداوم و تشویق کشاورزان در تولید محصول سالم می توان با اجرای طرح های حمایتی و همچنین تشکیل بازار هدف در عرضه مستقیم محصولات سالم گام موثرتری در این راستا برداشت.
تولید محصول سالم ،افزایش در آمد در تولید،حمایت از دشمنان طبیعی آفات ،بازدید و مراقبت دائمی نخلستان از کاشت تا برداشت،کارشناس شدن کشاورزان از اهداف اجرای این پروژه است .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.