هفتکل، شهر بی پلاک!/ اینجا همه آدرس را اشتباهی میروند!/ شهرداری هفتکل چه میکند؟

ابراهیم داددی| خورنا – شهرستان هفتکل بعلت تولیدات نفتی و جایگاه ویژه آن درین زمینه از ابتدای استخراج نفت مورد توجه دولت ها و شرکتهای فعال درین عرصه بوده است.

تا جاییکه ازهمان اوایل آغاز تولید کارشناسان و مهندسان داخلی بخصوص خارجی بجهت نزدیکی به چاههای نفت در این شهر سکونت میگزیدند.

از همین رو این شهر مانند همه شهرهای نفتی؛ در داشتن امکانات رفاهی، فرودگاه، سینما، پیشرفت فرهنگی، درآمد زایی واشتغال؛ بینظیر بوده و مثلا سینما واستخر آب گرم زمانیکه در بسیاری از مراکز استانها نبود درین شهر استفاده میشد.

بهر حال بی توجهی مسولان و مدیران نالایق وهمچنین چند پاره شدن وضعیت سیاسی اقتصادی مدیریتی درین شهر معضلی شده است که امروز نمیتوان اولویت کاری و جبران مافات را به کدامین بخش وعرصه داد.

شهرداری این شهرستان از دهها سال پیش وحتی وقتیکه بخش وسپس شهر و شهرستان شده است تلاش هایی داشته اما حقیقتاً این شهر سابقا آباد؛ درقیاس با پیشرفت شهرهای مجاور از عقب افتادگی خاصی در تمام زمینه ها رنج میبرد که البته درین گزارش فقط بخشی از مشکلات را مورد توجه قرار داده که هزینه بسیار اندک وناچیزی دارد و فقط کم سلیقگی و افتادن به روزمرگی باعث بی توجهی به این مهم شده است.
مردم این شهر اگر بخواهند آدرس بنویسند سوای کد پستی باید نام خانه همسایه یا یکی از قدیمی ترین های خیابان، کوچه ویا محله را ذکر کنند که اگر شخصی غریبه یا میهمان و یا گردشگری باشد پیدا کردن آدرس برایش مشکلی دوچندان خواهد بود.
هزینه تابلو گذاری و پلاک کردن منازل مردم در شهر چیزی نیست که پس از سالهای سال هنوز آدرس دادن یا پیدا کردن آدرس برآی میهمان غیر بومی مصیبتی گردد آنهم در شهری که شاید تعداد منازل به حدود پنج تا شش هزار واحد نرسد ، اما اینکه چرا چنین امر خطیری انجام نمیشود باید هرچه سریعتر برای آن فکری شود .

جاییکه احتمالا خیابان ها تابلو دارند بیرنگ، کمرنگ یا شکسته و یا اثری از آن نیست و در بحث پلاک منازل میتوان گفت تقریباً تمام منازل فاقد پلاک هستند.

به همین دلیل است که بین بسیاری از مردم بجای نام کوچه وخیابان یا پلاک منازل نام بردن از قدیمی های آن آدرس تبدیل به یک رویه شده است اما این واقعا برای شهر هفتکل ومردم شریف أن مایه ناراحتی ودردسری شده است که مسولان مربوطه باید هرچه سریعتر برای آن فکر اساسی کرده و آنرا مرتفع سازند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • مرسی از اقای داودی که حرف دل ما راننده تاکسی های شهرستان هفتکل را زد ازبس ادرس استباهی رفتیم