بیمه عمر فرهنگیان، خدمت یا خیانت

خورنا – اخیرا خدمتی دیگر به فرهنگیان تلاشگر سرزمینمان ارایه گردیده وطی آن طرح ، بیمه عمریکساله فرهنگیان به مبلغ ۳۵ هزارتومان بدون اطلاع آنان وبطور خودسرانه( البته ازسر دلسوزی وارادت زیاد) از حقوق آنان کسر گردیده که ظاهرا اجباری عنوان گردیده است.( البته معلوم نیست براساس کدام قانون وآیین نامه بدون رضایت طرف مقابل تکلیفی برگرده ی دیگران گذارده شده )

جالب ترآنکه ۴۵ هزارتومان دیگر رابعنوان بیمه تکمیلی عمر یکساله وبازهم از سر ارادت ودلسوزی بطور خودسرانه ازحقوق فرهنگیان کسر می گردد ولی با این تفاوت که اینبار بالطف مسئولین محترم باروشی جالب اختیاری عنوان گردیده است. بدینصورت که ابتدا ازحقوق همه شاغلین کسر گردیده وسپس معترضین باتقبل زحمت ومراجعه به ادارات متبوع وتکمیل فرم مخصوص اعلام انصراف نموده ومنتظر بازگشت مبلغ کسرشده باشند.

اهمیت امر اینجاست که باتوجه به وقوع طرح در زمان تعطیلات مدارس ، فرارسیدن ماه مبارک رمضان وروزه داری وگرما ومشکلات آن ، خیل کثیری ازمخالفان مجبورند عطایش رابه لقایش ببخشند.

طنزتلخ مسءله اینست که بیمه مزبور برای فرهنگیان شاغل که احتمال مرگ ومیر آنان کمتر است ( البته با تحلیل تجربی) اجباری وبرای بازنشستگان که با توجه به سن وسال به آن نیازمندترند وبدون اطلاع رسانی صحیح  ، اختیاری عنوان گردیده است.

امری که بیشتر ازخدمت رسانی به قشر زحمتکش معلم، به تجارتی غیر اخلاقی بیشتر می ماند . تجارتی که متاسفانه ازسوی برخی نامسئولان بجای کمک به رفاه بیشتر معلم ، دائم بفکر درآمد زایی منفعت طلبانه دردریای پرتلاطم این وزارتخانه است.

غلام عباس کاظمی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.