صدور مجوز بهره برداری از اسکله های بندر صادراتی ماهشهر

باقرگل فر-خورنا:با تأیید اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و رعایت الزامات و مقررات ملی و بین المللی، مجوز بهره برداری از شش پست اسکله ی بندر صادراتی ماهشهر توسط سازمان بنادر و دریانوردی صادر گردید.

 معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی رعایت الزامات قانونی ناظر برساخت و بهره برداری بر سازه ها و تأسیسات ساحلی و اخذ استعلامات لازم از مراجع ذیربط، حسب قوانین و مقررات جاری، مجوز بهره برداری از شش اسکله ی دلفین با کاربری صادرات نفتی جهت شرکت پالایش نفت آبادان  توسط سازمان بنادر و دریانوردی صادر شد.
مهندس رضا زاده با اشاره به بند ٢٢ ماده ٣ فصل دوم آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی که بر لزوم اخذ مجوزهای لازم جهت احداث و بهره برداری از سازه های ساحلی و دریایی تأکید می کند، بیان داشت: این مجوز حسب اعمال حاکمیت دریایی صادر گردیده و همه ی فعالان اقتصادی در حوزه ی سواحل و بنادر ملزم به رعایت قوانین و اخذ مجوزهای قانونی قبل از هر گونه فعالیت می باشند.
وی همچنین افزود: ارگان ها و مراجع قانونی فقط می توانند به پروژه ها و تأسیساتی که مبادرت به اخذ مجوز نموده اند، تسهیلات ارائه نموده و از این مزیت برخوردار شوند.
یادآور می شود انجام هر گونه فعالیت در سواحل و دریا، باید با اخذ مجوزهای لازم از سازمان بنادر و دریانوردی باشد.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.