کشف یک غار آبی در کوههای رامهرمز/ تصاویر

خورنا -به گزارش خبرنگار خورنا دررامهرمزیک غار آبی توسط اعضای گروه کوهنوردی گل کوهستان در کوههای رامهرمز کشف شد که به گفته یکی ازاعضای این گروه تا الان حدود هشتصد متر ازاین غار را کشف کردند.

ایشان افزودند: تا کامل شدن ادامه تحقیقات درمورد این غار جا ومحل پیداشدن غاربه صورت محرمانه خواهد ماند.

photo_2016-05-28_17-45-43 photo_2016-05-28_17-45-46 photo_2016-05-28_17-45-52 photo_2016-05-28_17-45-54 photo_2016-05-28_17-45-57 photo_2016-05-28_17-45-37

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.