تصاویر: پارک فردوس بندرماهشهر

خورنا – پارک فردوس بندرماهشهر که به پارک پتروشیمی نیز معروف است سال گذشته توسط شهرداری بندرماهشهر بازسازی، ساماندهی و تجهیز شد و به عنوان یکی از پارکهای پررونق و زیبا مورد استقبال عموم شهروندان قرار گرفته است.

تصاویر:

 

۴۲۳۸۱۳۵۱۸_۱۰۳۵۷۱۴۲۳۸۱۹۷۲۱_۱۰۴۱۲۸۸۱۱۷۰۴۳۶۶_۱۲۴۹۷۸

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.