سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر تسهیل می شود

خورنا- مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بر تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارائه مشوقهای لازم برای توسعه این منطقه تاکید کرد.

سید امید شهیدی نیا در گفتگو با خورنا، اظهار کرد: وظیفه این سازمان فراهم کردن بستر مناسب، ایجاد امکانات اولیه در بعد صنعتی و خدماتی،  تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارائه مشوقهای لازم برای توسعه این منطقه است.

شهیدی نیا خاطرنشان کرد: سیاستگذاریهای جدید این سازمان بر پشتیبانی از توسعه و تنظیم مکانیزمهای منطقی میان واحدهای پتروشیمی معطوف خواهد شد.

وی، با اشاره به چشم انداز مثبت این صنعت در دوره پسا برجام توجه به صنایع بالادستی، میان دستی و پایین دستی را ضروری دانست و تاکید کرد: این صنعت در حوزه های مورد اشاره با توجه به موقعیت ژئوپولتیک منطقه، موجبات توسعه بیش از پیش را فراهم خواهد ساخت.

مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر  کمک و تعامل با واحدهای صنعتی و پشتیبانی از امر تولید را بخش دیگری از وظیفه این سازمان اعلام کرد و گفت: موضوع توجه به مسئولیت اجتماعی و محیط پیرامون صنعت در راستای توسعه متوازن به منظور مشارکت در توسعه اجتماعی و فرهنگی، نقش سازمان را به عنوان حلقه واسط و هماهنگ واحدهای پتروشیمی و متولیان شهر ماهشهر پررنگ می کند.

سیدامیر شهیدی نیا با صدور حکمی از سوی مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به سمت مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر منصوب شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.