بهره مندی ۲۰ خانوار در روستای غرابی هندیجان از نعمت برق

باقرگل فر|خورنا- سید مهران رفیعی فرماندار هندیجان  سه شنبه در آیین برق رسانی به این روستا اظهارکرد: کار شبکه گذاری برای برق رسانی به روستای غرابی از توابع بخش مرکزی هندیجان از آذر پارسال شروع و با بهره برداری از آن ۲۰ خانوار از نعمت برق در این روستا برخوردار شدند.

سید مهران رفیعی فرماندار هندیجان سه شنبه در آیینبرق رسانی به این روستا اظهارکرد: کار شبکه گذاری برای برق رسانی به روستای غرابی از توابع بخش مرکزی هندیجان از آذر پارسال شروع و با بهره برداری از آن ۲۰ خانوار از نعمت برق در این روستا برخوردار شدند.

وی افزود: این پروژه با انجام چهار کیلومتر تیر برق و با اعتبار دو میلیارد ریال به انجام رسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.