صادرات پتروشیمی بندر امام به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار رسید

باقر گل فر|خورنا- مجتمع پتروشیمی بندر امام با صادرات ۸۱۶ میلیون و یکصد و هشتاد و سه هزار دلار رتبه نخست را میان صادر کنندگان محصولات پتروشیمی منطقه ماهشهر در سال ۹۴ به دست آورد.

مجتمع پتروشیمی بندر امام در سال گذشته موفق شد ۵ میلیون و دویست و شش هزار و هشتصد و نود و یک هزار تن محصول تولید کند که از این میزان تولید حدود یک میلیون و نهصد هزار تن به ارزش بیش از ۸۱۶ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد.

همچنین در منطقه ماهشهر پتروشیمی مارون با صادرات ۵۶۵ میلیون ویکصد و سی هزار تن توانست برنامه های صادراتی خود را محقق کند ، افزون بر این پتروشیمی لاله با بیش از ۳۳۷ میلیون دلار صادرات در جایگاه بعدی قرار گرفت و پتروشیمی های بوعلی با بیش از ۲۴۹ و رازی با ۲۸۰ میلیون دلار صادرات، دیگر شرکت های برتر صادر کننده در این منطقه بودند.

برپایه این گزارش، جمع کل صادرات مجتمع های پتروشیمی منطقه ماهشهر در سال گذشته به ۲ میلیارد و نهصد و نودو هفت میلیون دلار رسید و امسال با توجه به برنامه ریزی های انجام شده این قطب بزرگ پتروشیمی کشورمان جهش در تولید و صادرات را تجربه خواهد کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.