درخشش استانى روابط عمومى اداره کل بنادر و دریانوردى خوزستان با کسب رتبه برتر در روابط عمومى هاى خوزستان

باقرگل فر-خورنا:روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در ادامه ی موفقیت های خود در سطح کشور، در جریان سومین جشنواره روابط عمومی های استان خوزستان نیز، رتبه ی برتر در بخش الکترونیک گروه الف(سازمان ها و ادارت کل) را به دست آورد.

طی سومین دوره ی  جشنواره روابط عمومی های استان خوزستان موسوم به سلام، روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ضمن ارائه مستندات و گزارش عملکرد یک سال اخیر در بخش گروه ج این دوره از جشنواره شرکت جست و هیأت داوری  با بررسی گزارش جامع و مستندات کامل عملکرد؛  روابط عمومی این اداره کل را  شایسته ارتقاء به دو گروه بالاتر دانسته و مستندات آن را در گروه الف در کنار سازمان های بزرگ و ادارات کل بررسی و داوری  نموده و  آن را  شایسته رتبه ی برتر در بخش روابط عمومی الکترونیک دانستند.

یادآوری می شود، به روزرسانی خبری پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با محتوای مناسب و تعامل با مخاطبین ضمن بهره گیری از شبکه های اجتماعی بخشی از عملکرد روابط عمومی این اداره کل در حوزه ی  الکترونیک به شمار می آید.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.