قهرمانی تیم بوکس خرمشهر در مسابقات گرامیداشت آزادسازی خرمشهر

خورنا - بمناسبت سوم خرداد سالروز آزاد سازی پایتخت ایثار ومقاومت خرمشهر، یکدوره مسابقات پنج جانبه بوکس بین تیمهای منتخب اصفهان ، فارس وسه تیم منتخب امیدیه، سربندروخرمشهر روز جمعه 95/3/7 در محل مجموعه ورزشی سوم خردادخرمشهر برگزار گردید.

خورنا – بمناسبت سوم خرداد سالروز آزاد سازی پایتخت ایثار ومقاومت خرمشهر، یکدوره مسابقات پنج جانبه بوکس بین تیمهای منتخب اصفهان ، فارس وسه تیم منتخب امیدیه، سربندروخرمشهر روز جمعه ۹۵/۳/۷ در محل مجموعه ورزشی سوم خردادخرمشهر برگزار گردید.

این مسابقات بااستقبال خیل کثیر ورزشدوستان خرمشهری روبروگردید. دراین دوره ازمسابقات تیم خرمشهر با کسب شش مدال طلا ودونقره مقام قهرمانی وتیمهای اصفهان وبندرامام مقام های دوم وسوم راکسب نمودند.

محمدرضا خسروی رییس هیت بوکس ومربی تیم خرمشهر که خود برادر شهید می باشند،  دراین زمینه عنوان کردکه : این مسابقات باهدف بزرگداشت روز آزادسازی خرمشهر وآشنایی جوانان با این رویدادبزرگ برگزار گردید.

ایشان خاط رنشان کرد: متاسفانه اداره تربیت بدنی وجوانان شهرستان هیچگونه کمکی دراین خصوص انجام نداده است واسپانسرمالی این مسابقات خود هیت بوکس شهرستان وآقای حمیدرضا میرزایی می باشد.

شایان ذکر است که ریاست هیت بوکس استان خوزستان، فرماندار ویژه خرمشهر وچندی از مسولان شهری میهمانان ویژه ی مسابقات بودند.

۴-WA0012IMG-38-WA0011

IMG- 5-WA0013IMG-6-WA0015IMG-7

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.