تصاویر: شبهای بندرماهشهر

خورنا – نور پردازی خیابانهای بندماهشهر توسط شهرداری، نمای زیبایی به شبهای این شهر داده است:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.