لزوم برنامه ریزی در امر توسعه بسکتبال

مهدی چاروسائی|خورنا- بابازنگری به تاریخچه ی بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا درمیابیم که چین قهرمان بلامنازع بسکتبال در قاره کهن است.

چینی ها موفق شدند دربیست وسه دوره گذشته بازیهای جوانان آسیا به ۱۱عنوان قهرمانی درقاره کهن دست یابند،که از این حیٹ رکوردار میباشند، این مهم ناشی از برنامه ریزی دقیق ومداوم دارد و باتوجه به دوره های گذشته میتوان نتیجه گرفت ،برنامه ریزی های مقطعی نمیتواند کمک کند که موفقیعت بدست آید و میتوان گفت امری غیر ممکن است.

رسیدن به موفقیت در بسکتبال نیازمند برنامه های بلند مدت میباشد ،که بااستفاده از این سیاست میتوان تا مدتها قهرمانی ها را بدست آورد و که رسیدن به این امر میتواند پشتوانه خوبی برای رده های بالاتر هم باشد.

میتوانید در پایین رده بندی تیم های اول تا چهارم مسابقات جوانان آسیا را در بیست و سه،دوره گذشته رامشاهده بفرمایید:

۱:چین:یازه مدال طلا،شش نقره،دوبرنز
۲:فیلیپین:شش مدال طلا،دونقره،سه برنز
۳:کره جنوبی سه مدال طلا،شش نقره ،پنج برنز
۴:ایران:دومدال طلا،دونقره یک برنر

لازم بذکراست بازیهای جوانان آسیا ۴۹روز دیگر در ایران برگزار میگردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.