رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز از ادغام بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر با اهواز خبر داد!

باقرگل فر-خورنا:رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز به منظور چابک سازی و بهینه سازی سیستمهای مدیریتی در سطح مراکز مختلف، از ادغام بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر با اهواز خبرداد.

دکتر فرهاد کلانتری با بیان این که سلامت جمعیت تحت پوشش اولویت بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز است، گفت: پس از ادغام دو مرکز اهواز و ماهشهر دسترسی به خدمات با کیفیت فراهم می شود و نگرانی در خدمات گیری وجود نخواهد داشت.

وی افزود: بر این اساس در ابلاغ مصوبه هیئت مدیره سازمان با توجه به طرحهای مطالعاتی و گزارشهای کارشناسی ارائه شده با کلیات الحاق بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر به بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اقدامات پیش نیاز موافقت شد.

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز در پاسخ به برخی اخبار و شایعات در زمینه کاهش خدمات درمانی دو مرکز بهداشت و درمان اهواز با ماهشهر گفت: شایعاتی مبنی بر کاهش خدمات در برخی رسانه ها  و دغدغه همکاران و مدیران در این شهر شکل گرفته، در حالی که نظارت دقیق و افزایش خدمات کمی و کیفی مهمترین هدف این ادغام است.

دکتر کلانتری مهمترین رویکرد مدیران را در سطح سازمان، نظارت دقیق و افزایش خدمات کمی و کیفی دانست و گفت: ادغام مراکز با هدف چابک سازی و بازنگری ساختار سازمان برنامه ریزی شده و این اقدام تنها اختصاص به اهواز ندارد و در گام نخست ادغام بهداشت و درمان گیلان و مازندران و درگامهای بعدی بهداشت ودرمان هرمزگان با فارس و مراکز البرز و قم با تهران براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته و تصویب هیئت مدیره سازمان اجرایی شدند.

عضو هیئت مدیره سازمان با اشاره به این که هدف مدیریت کلان سازمان افزایش کیفیت خدمات به کارکنان صنعت نفت است گفت:  هم اکنون مناطق بیستگانه سازمان به ١۵ منطقه کاهش یافته و در آینده نیز تغییرات دیگری در راه خواهد بود و با توجه به چارچوب وزارت نفت تغییراتی درحوزه نیروی انسانی رخ خواهد داد و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز موظف است که با این شرائط سازگار شود.

با ادغام مراکز، کیفیت خدمات درمان افزایش می یابد

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز با اشاره به این که صرف هزینه برای بهداشت و درمان نوعی سرمایه گذاری است گفت: امسال با ادغام مراکز بهداشتی و درمانی صنعت نفت در صدد نظارت و کنترل بیشتر به منظور افزایش سطح کیفی خدمات به جمعیت تحت پوشش و کارکنان هستیم و دسترسی به خدمات با توسعه و کیفیت بالا برای جمعیت تحت پوشش فراهم می شود و نگرانی در سرویس گیری وجود نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: طرح کوچک سازی و ادغام  با رویکرد ریزش نیروی انسانی نیست بلکه هدف از این طرح، مدیریت، نظارت و مداخله در امور درمانی است و لذا همه کادر درمانی در منطقه ماهشهر از جمله بیمارستان و سه پلی کلینیک و مراکز بهداشتی و درمانی سلامت کار و سلامت خانواده به فعالیت خود ادامه خواهند داد .

دکتر کلانتری افزود: حوزه درمان بسیار پیچیده و حساس است زیرا محصول تولیدی آن سلامت انسانهاست  و باید براساس آمار و ارقام برنامه ریزی و گامهای موثر برداشته تا خدمات با بهترین کیفیت ارائه شود.

نظارت و کنترل موجب بهبود کیفیت خدمات می شود

کلانتری با اشاره به اهمیت بحث تجمیع مناطق مختلف سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت گفت: مطالعات کارشناسی با هدف ارزیابی مزیتهای طرح ادغام در سطح مناطق مختلف سازمان انجام شده که در نهایت، نظارت، کنترل و پایش در بخش بهداشت و درمان صنعت نفت در سالهای اخیر منجر به بهبود کیفی سازی و افزایش خدمات دهی به کارکنان صنعت نفت و جمعیت تحت پوشش شده است .

عضو هیئت مدیره سازمان درادامه مدیریت حوزه درمان را دشوار عنوان کرد و گفت: نظارت بر ۵  منطقه بزرگ که از لحاظ مدیریتی تجمیع شده است، آسانتر و دقیق تر انجام  می شود. بر همین اساس در آینده نزدیک خدمات دهی درمانی  با کیفیت منجر به افزایش میزان رضایتمندی در منطقه خواهد شد.

وی نظارت و کنترل را در امر مدیریت لازم و ضروری برشمرد و گفت: خدمات بهداشتی و درمانی نیاز به مداخله لحظه ای دارد و نظارت، ارزیابی و کنترل در حوزه مدیریت زمینه ساز پیشرفت و توسعه خواهد بود و در این مسیر درصدد هستیم تا با راهبرد های مدیریتی و تبادل تجربیات و اطلاعات میان اهواز و ماهشهر خدمات درمانی و بهداشتی را به صورت کمی و کیفی گسترش دهیم .

دکتر کلانتری در ادامه از مزایای این طرح و ادغام مراکز درمانی گفت و افزود:سطح خدمات به کارکنان و جمعیت تحت پوشش با خرید ابزارهای پزشکی و تجهیزات و امکانات درمانی، از جمله دستگاههای سونوگرافی و رادیولوژی افزایش خواهد یافت.

وی با بیان این که هم اکنون مراکز درمانی ماهشهر به ١٨ هزار نفر از کارکنان صنعت نفت و جمعیت تحت پوشش خود خدمت رسانی می کنند، تصریح کرد : تجمیع دو مرکز درمانی، نظارت،کنترل، پایش و مداخله بیشتر را برای توسعه خدمات فراهم می کند.

حاضر به از دست دادن نیروی متخصص نیستیم

رئیس بهداشت و درمان اهواز در پاسخ به این پرسش که آیا ادغام این دو مرکز مشکلاتی را برای خدمات دهی و حفظ مسئولیت و شغل کارکنان ایجاد نخواهد کرد گفت: این ادغام از سالهای گذشته با طرح مطالعاتی و کارشناسی در مراکز انجام شده و قطعا با تجمیع خدمات این مراکز، خدمات دهی به مراجعه کنندگان و جمعیت تحت پوشش افزایش خواهد یافت و کارکنان با تخصص و مهارت به کار خود ادامه خواهند داد.

وی با بیان این که هدف و اولویت سازمان، صیانت از نیروی انسانی  و حفظ سلامتی کارکنان صنعت نفت و جمعیت تحت پوشش است گفت: با ادغام این دو مرکز هیچ بخشی از خدمات  سازمان در منطقه حذف نخواهد شد و درآینده نزدیک شاهد افزایش میزان رضایتمندی خواهیم بود.

عضو هیئت مدیره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از مدیران در سطح مناطق درمانی خواست تا با همراهی و همکاری در این طرح  به کیفی و بهینه سازی خدمات کمک کنند تا موجب توسعه خدمات درمانی و بهداشتی در سطح منطقه و کشور شوند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • حسن آقا صبر داشته باش…. زمان زیادی واسه اثبات عرایضم نیاز نیست فقط منتظر دیگر خبرهای ناگوار از پروژه ماهشهرزدایی تو منطقه باشید…
    شب درازست و قلندر بیدار

  • آقای شکاری چه ربطی داره

  • بازم توطئه علیه حوزه ماهشهر مخصوصا با رفتن نماینده شجاعی همچون حاج حبیب که جلو اینا رو گرفته بود حالا این اولشه!!!!