پیگیری اتاق بازرگانی خرمشهر جهت تأسیس دانشگاه علمی کاربردی در خرمشهر

خورنا –

سید احمد حسینی فر هدف تشکیل این جلسه را قراردادن علم و تجربه در کنار هم جهت تلفیق دانش با گوهر نادر تجربه دانست. حسینی فر با برگزاری نشستی با دکتر سواری از فعالین عرصۀ پژوهشی شهرستان خرمشهر بر گسترش آموزش و پژوهش و اجرای ان در عرصۀ تجارت و بازرگانی منطقه تأکید کردند.

در این نشست حسینی فر ضمن اشاره به پیگیری های به عمل امده در راستای تأسیس دانشگاه علمی کاربردی در شهرستان خرمشهر، افزودند: دید اتاق بازرگانی خرمشهر بسیار فراتر از وظایف معمول اتاق بوده و همواره کوشیده ایم تا رشد قابل ملاحظه ای در همۀ شاخص های اقتصادی و پژوهشی منطقه ایجاد نماییم.

ایشان بیان کردند: اتاق بازرگانی خرمشهر به عنوان نماد تجاری یک اقلیم به شمار می رود و ما با هدف اعتلای اقتصادی منطقه سعی در ادغام علم و تجربه جهت استفاده از پتانسیل های بالقوه شهرستان خرمشهر را داریم، مدیران با تجربه نیازمند علمی سازی تجارب خود جهت استفاده بهینه از آنها را دارند و این امکان با استفاده از نخبگان منطقه و ایجاد مراکز پژوهشی قابل دستیابی است.

سید احمد حسینی فر افزود: با توجه به نگاه اقتصادی دولت و اعتماد ریاست محترم جمهور به بخش خصوصی و واگذاری چرخۀ اقتصاد به انان می توان آیندۀ روشنی از اقتصاد کشور را تصور کرد.

ایشان در پایان با بیان مزایای منطقه ازاد اروند و امتیازات تجاری ان، رشد علمی و تجربی حوزۀ اقتصاد و تجارت این منطقه را دور از دسترس ندانست.

همچنین در این نشست پروفسور سواری ضمن بیان اقدامات صورت گرفته در عرصۀ پژوهش شهرستان خرمشهر بیان نمود: یکی از عضلات کارهای پژوهشی منطقه تأسیس آزمایشکاه مجهز جهت انجام پروسه های علمی ، پژوهشی است که امیدواریم در آینده ای نزدیک با کمک و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند این مشکل رفع شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.