ایلیا امین تنها نماینده استان خوزستان درتیم ملی بسکتبال جوانان ۲۰۱۶

ایلیا امین تنها نماینده استان خوزستان در تیم ملی بسکتبال جوانان۲۰۱۶

مهدی چاروسایی خورنا:امروزازسوی کادرفنی تیم ملی بسکتبال جوانان ۲۰۱۶اسامی بازیکنان برای حضور درتیم ملی اعلام شد،که دراین بین یک نماینده از استان خوزستان حضوردارد،ایلیا امین بازیکن جوان وآینده داراستان خوزستان ازماهشهر به عنوان تنها نماینده استان خوزستان درتیم ملی جوانان میباشد.
که از سوی کادرفنی برای حضور درتیم ملی دعوت شده است.دانلود لازم بذکراست یادآور شویم ایلیا امین ،فرزند آقای عزت امین پیشکسوت اسبق بسکتبال استان میباشد 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.