حرف های نگفته کشتی گیر ملی پوش اندیمشک

مهدی زیدوند : ما فراموش شده ایم/ صبرمان لبریز شده است

خورنا – به گزارش خورنا از اندیمشک مهدی زیدوند در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: درچندین سالی که عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران بوده ام هرگز به علت کمبود امکانات لب به اعتراض باز نکردم.

وی افزود: متاسفانه مسئولین اندیمشک در سال های اخیر نسبت به ورزشکاران بی توجه بوده اند و علی رغم نا ملا یمت ها و نامهربانی هایی که از سوی مسوولین شهراندیمشک می دیدم هیچ وقت اعتراض نکردم ولیکن آدمی صبری دارد ودرآخر لبریز می شود.

کشتی گیر ملی پوش اندیمشک عنوان کرد: همیشه به نام اندیمشک واستان خوزستان در خیلی از میدان های بزرگ پای نهادهم وپرچم داری کردم و توانستم افتخارات زیادی را اول برای شهرم وبعد برای کشورم به ارمغان آورده ام وبارها پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را برافراشته ام.

وی گفت: از فرمانداری اندیمشک یا بی توجهی مسئولین شهری چه بگویم آقای گودرزی حرفی را که به من زدید هرگز فراموش نخواهم کرد که برای اشتغال قهرمان ملی کشورمان هیچگونه کاری نمی توانیم انجام بدهیم آن هم با مثال قشتگی که زدید.

زیدوند بیان کرد: آقای فرماندار شما آمده بودید کاری از پیش ببرید وگرنه برای چه سمت گرفته اید؟

وی گفت : از نماینده محترم اندیمشک بگویم که دوسال قهرمانان ملی این شهر را چرخاند ودست آخر همه ناامید شدیم و سهم ما تنها از شما وعده های بی نتیجه بود.

قهرمان ملی پوش اندیمشک افزود: آقایان شما به عنوان اولین اشخاص و مسوولین شهروقتی که خودتان باور دارید که توانایی انجام کاری را ندارید پس چگونه قبول مسئولیت کردید.

وی افزود: مردمی که همیشه در صحنه حاضرند، مردمی که خون دادند وجان دادند آیا جواب اعتماد مردم این فراموشی وعده ها است؟ چرا که شما باعث شدید که قهرمانان ملی این شهر از اندیمشک زده بشوند واندیمشک را طرد کنند و برای یک شغل و تامین معاش ساده به بخش های دیگر سرزمینم کوچ کنم..

زیدوند اظهار کرد: این حرف ها فریاد من است برای مردم اندیمشک و مسئولینی که یک قدم مثبت برای بنده برنداشتند ولی هرجای این سرزمین باشم به نام اندیمشک وبرای مردم شهرم خواهد جنگید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.