الزام شرکتها و ادارات شهرستان شادگان به خرید تولیدات استان با اولویت شهرستان

باقر گل فر-خورنا: نعمت اله آلبوغبیش معاون فرماندار شادگان در جلسه هماهنگی حمایت از تولیدات داخلی که با حضور شهرداران ، مسئولین ادارات و نمایندگان شرکتها در محل فرمانداری تشکیل شد ، بر ضرورت خرید تولیدات و انجام امور خدماتی استان با اولویت شهرستان تاکید کرد و گفت: با توجه به اعلام آمادگی تولید کنندگان انواع پوشاک اعم از شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی مبنی بر اینکه توان تهیه و تامین کلیه نیازهای انواع پوشاک مورد نیاز شرکتها و ادارات دولتی شهرستات با کیفیت عالی و قیمت مناسب را دارند ، شرکتها و ادارات دولتی شهرستان  پوشاک و سایر نیازهای خود را از شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی شادگان تهیه و تامین کنند.

آلبوغبیش تصریح کرد بر اساس هماهنگی بعمل آمده در جلسات تشکیل شده قبلی ، کلیه ادرات دولتی و شرکتهای شهرستان مکلف اند خرید و امور خدماتی خود را با اولویت شهرستان شادگان  ، و تنها در صورت عدم وجود کالاها و خدمات مورد نظر در شهرستان و استان میتوانند از طریق سایر استانها  اقدام کنند.
معاون فرماندار شادگان خاطر نشان ساخت باتوجه به سوابق تولید کنندگان پوشاک بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی تولیدی ، قطعا” تولیدات آنان با کیفیت خوب و نرخ مناسب عرضه خواهد شد.
 وی یادآور شد برنامه اولویت بندی خرید از شهرستان و استان در اجرای بخشنامه و تاکیدات استانداری خوزستان صورت گرفته و در این زمینه در سال گذشته جلسات متعددی با مسئولین و عاملین ذیحسابی ادارات شهرستان تشکیل و مراتب مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.
گفتنی است در این جلسه ، شهرداران و آموزش و پرورش و نمایندگان شرکتهای کشت و صنعت توسعه نیشکر اعلام آمادگی کردند که پوشاک و سایر نیازهای خود را از تولید کنندگان شهرستان بویژه شرکت تعاونی مددجویان بهزیستی  تهیه و تامین کنند  و مقرر شد اداره صنعت معدن و تجارت تولیدکنندگان بخش خصوصی و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شرکتهای تعاونی تولیدی را شناسایی و به شرکتها ، شهرداران  و ادارات شهرستان معرفی کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.