سخنی با فرماندار جدید شوشتر

خورنا – حمید سالم پور: این شهرستان در ایامی نه چندان دور شاهد عظمت و بزرگی غیر قابل انکاری بود عظمتی که آباء و اجداد این نسل برای ما به ارمغان آورده و به ارث گذاشته بودند .
روزها گذشت و متأسفانه این شهرستان نتوانست ره نیاکان و پیشینیان را ادامه دهند البته بهتر است بگویم دستهای نامرئی ، شرایط موجود و معادلات سیاسی حاکم بر منطقه نگذاشت که این شهرستان به دامنه و وسعت افتخاراتش بیفزاید .
استفاده از نیروهای غیر بومی و ناکارآمد در مدیریت شهری که از پیشینه شهرستان و مردمش چندان اطلاعات درستی نداشته و عدم توجه به خواسته های به حق مردم از یک طرف و گسیل دادن خدمات بیشتر و توجه مضاعف مرکز نشینان به برخی شهرستانها از طرف دیگر باعث در جا زدن و کُند شدن مسیر پیشرفت و توسعه شهرستان ما شد .
این شهرستان گر چه در ظاهر به نظر می رسد از ” اسب ” افتاده اما هرگز از ” اصل ” نیفتاده و نمی افتد . چرا که با داشتن مردمانی نجیب ، مؤمن ، اصیل و ریشه دار بی شک راه پیشرفت را باز خواهد یافت .

جناب آقای سمالی زاده عزیز !
نماینده دولت و مقام اول مدیریت اجرایی در شهرستان کسی جز فرماندار نیست و شهرستانی که از مدیریت قوی و توانمند برخوردار باشد تا حدود زیادی می تواند راه رشد و توسعه را در پیش بگیرد هر چند که از همکاری دیگر دستگاهها نباید غفلت کرد .
و این را نیز باید بدانیم در صورت عدم تحقق این هدف یکی از ارکان قدرتی که انگشتان به سمت و سویش نشانه می رود فرماندار است .
این اواخر شهرستان ما از فرمانداری ضعیف برخوردار بود و متأسفانه بر کرسی نشستنش بسیار به درازا انجامید ، فرمانداری که از تعامل خوبی با مردم که ولی نعمتش بشمار می آیند بهره مند نبود و مواضع و سخنان بعضاً نسنجیده اش و ترددی بودنش بین محل خدمت و محل زندگی خانواده اش و … فراموش نمی شود .
البته مردم شهرستان نیز بیکار ننشسته و سعی کردند وظیفه شهروندی خود را انجام دهند . بر این اساس بارها خواهان تغییرات شدند اما متأسفانه همراهی نکردن نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و بهتر است بگویم دفاع جانانه سادات ابراهیمی از نجفی و بی توجهی استانداری و به ویژه استاندار معزول ، همه و همه باعث شد که شهرستان چند سالی از مدیریت قوی برخوردار نباشد و به همین جهت در حق مردم این منطقه شاهد اجحافی بودیم که مسببان آن پاسخگو خواهند بود .

آقای سمالی زاده !
چند سال پیش یکی دو ساعت در خصوص انتخاب شهردار برای شوشتر با هم نشست دوستانه ای داشتیم با توجه به رشته تحصیلی شما و اینکه شهرداری ، شهردارچی می طلبد لذا بنده و تعدادی از همکاران سابق ، حضرتعالی را شایسته آن منصب ندانستیم اما فرمانداری تخصص دیگری را می طلبد که امید می رود با توجه به تجاربی که در این زمینه کسب نموده اید از عهده این کار بر آیید .

به هر تقدیر اکنون نوبت به حضرتعالی رسیده که در قامت فرماندار ظاهر شده و سکان مدیریتی شهرستان شوشتر را به دست گیرید و این فرصتی است طلایی که بتوانید با ارائه خدمات شایان ، هم در اذهان مردم خوب دارالمؤمنین نام نیکی از خود بر جای بگذارید و هم در استانداری و البته مهمتر از همه در پیشگاه الهی .
امام علی (ع) تلقی برخی افراد از منصب را که آنرا طعمه و شکار بشمار می آورند ردّ نموده و تنها آنها را امانتی در گردن انسان اعلام می نماید . لذا نیک می دانید اینگونه منصبها فرصتی برای ارائه خدمت به همنوعان و هم استانی ها بشمار می آید .
اکنون مردم شوشتر امیدوارند پس از دو تغییر عمده ای که در سطح اول شهرستان روی داده است یعنی روی کار آمدن منتخب جدید شهرستان در مجلس و فرماندار جدید ، فصل جدیدی از پیشرفت و تعالی در برابر آنان گشوده شود و شاهد برداشتن گامهای مثبت در جهت شکوفایی شهرشان باشند .
در پایان ضمن تبریک انتصاب جنابعالی و آرزوی توفیق در همین ابتدای ورودتان به شهرمان ، از شما انتظار می رود ضمن توجه به خواسته های به حق مردم در جهت کسب رضایتمندی حداکثری و مشورت با آنان ، اجتناب از شیوه سلف خویش ، دوری از شیوه مدیران تایم اداری و همکاری شایسته با نماینده منتخب ، تمامی نیرو و توان خود را مخلصانه برای جبران عقب ماندگی این شهرستان بکار ببرید تا در پایان مأموریتان دعای خیر مردم بدرقه راهتان باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.