نظرسنجی: از این ۱۶ گزینه، کدام را برای استانداری خوزستان لایق تر میدانید؟/ نتایج آنلاین

خورنا – پس از «عزل/استعفا/ بازنشستگی» مقتدایی استاندار سابق خوزستان، حدس و گمان ها در خصوص جایگزین وی شروع شد. شما در این نظرسنجی میتوانید نظر خود را خصوص شایسته ترین فرد برای جایگزینی مقتدایی و تصدی مدیریت استانداری خوزستان از بین ۱۶ گزینه مطرح شده در این مدت، بیان کنید:

  • توجه: خورنا پیش از این یک نظرسنجی در خصوص گزینه های استانداری انجام داده بود که به دلیل ناقص بودن گزینه ها، متوقف شد