نظرسنجی: نظر شما در خصوص بومی یا غیربومی بودن مدیرعامل آینده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی چیست؟/ نتایج آنلاین

خورنا – پس از اینکه علی یزدانی از سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی رفت و مهندس زرگر بجای وی موقتا به عنوان سرپرست نشست، حدس و گمان ها در خصوص جایگزین علی یزدانی شروع شد. مهمترین مسئله در موضوع انتخاب جایگزین وی، بومی یا غیربومی بودن مدیرعامل آینده است. نظر شما در خصوص بومی یا غیربومی بودن مدیرعامل آینده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی چیست؟ در این نظرسنجی شرکت کنید و نتایج را انلاین مشاهده کنید: