رها سازی بچه ماهیان بومی لارو در تالاب بین المللی شادگان

باقر گل فر-خورنا: نعمت اله آلبوغبیش معاون فرماندار شادگان از آغاز رها سازی بچه ماهیان بومی در سال جاری در تالاب بین المللی شادگان خبر داد وگفت : ماهیان رها سازی شده در تالاب شادگان از نوع برزم ، بنی ، شیربت وعنزه بوده وتاکنون بیش از ۲/۵۰۰/۰۰۰ بچه ماهی بومی رها سازی شده و بمدت یکماه ادامه خواهد داشت وحداقل در این مدت ۷/۰۰۰/۰۰۰ قطعه بچه ماهی در تالاب شادگان رها سازی خواهدشد.
معاون فرماندار شادگان یادآور شد بچه ماهیان بومی ، بمنظور تکثیر گونه های بومی و افزایش صید و صیادی و رونق اقتصادی منطقه در نزدیکی روستاهای دابوهیه و صراخیه با حضور نمایندگان فرمانداری ، شیلات و محیط زیست رها سازی می شود .
آلبوغبیش با انتقاد از صید غیر مجاز ماهی بوسیله دستگاه الکترو شوکر اظهار داشت متأسفانه این عمل غیر مجاز و غیر قانونی باعث تلف شدن آبزیان ، مختل شدن اکو سیستم طبیعی تالاب ، هدر رفتن هزینه های کلان تکثیر و رهاسازی بچه ماهی و در نهایت کاهش درآمد صیادان محلی که تنها راه امرار معاش آنها از طریق صیادی مجاز است را به دنبال دارد .
وی یادآور شد موضوع صید غیر مجاز با دستگاه الکترو شوکر از طریق مراجع قضایی و نیروی انتظامی در حال پیگیری است و در صورت مشاهده با متخلفین برخورد خواهد شد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.