سهم خوزستان از ۱۵ استاندار بعد از انقلاب، تنها ۴ استاندار بومی بوده است!/ اسامی و معرفی ۱۵ استاندار

خورنا – معرفی استانداران خوزستان بعد از انقلاب تا کنون / سمت فعلی و وضعیت بومی و غیر بومی بودنشان
معرفی استانداران خوزستان بعد از انقلاب اسلامی ، سمت فعلی و وضعیت بومی و غیر بومی بودنشان
۱_احمد مدنی : (از فروردین ۵۸ تا بهمن ۵۸) در زمان دولت موقت _ سمت فعلی : در قید حیات نمیباشد ، وضعیت بومی : غیر بومی

۲_ محمد غرضی : (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰) ، در زمان شورای انقلاب _ سمت فعلی : رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مشانیر (وابسته به وزارت نیرو) ، وضعیت بومی : غیر بومی ( اصفهان )

۳_ محمد حسن تولایی (سرپرست) : (مرداد ۱۳۶۰ تا بهمن ۱۳۶۰) ، در دولت محمد علی رجایی ، سمت فعلی : معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وضعیت بومی : غیر بومی ( نیشابور )

۴_ محمد فروزنده : (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲) ، در دولت سید علی خامنه ای ، سمت فعلی : عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، وضعیت بومی : بومی

۵_ علی جنتی : ( ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷) ، در زمان  سید علی خامنه ای ، سمت فعلی : وزیر ارشاد دولت دکتر حسن روحانی ، وضعیت بومی : غیر بومی ( قم )

۶_ محسن میردامادی : (۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸) ، در دولت سید علی خامنه ای ، سمت فعلی : دبیر کل جبهه مشارکت اسلامی ، وضعیت بومی : غیر بومی (اصفهان)

۶_ محمد حسن تولایی : (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱) ، در زمان دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وضعیت بومی : غیر بومی ( نیشابور )

۷_ علیرضا تابش : (۱۳۷۱تا ۱۳۷۲) ، در زمان دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ، سمت فعلی : مدیر عامل بنیاد فارابی ، وضعیت بومی : غیر بومی( یزد )

۸_ مرتضی روزبه (سرپرست) : (شهریور ۱۳۷۲ تا مهر ۱۳۷۲) ، در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ،سمت فعلی : مرتضی روزبه ۶ ماه است که از استانداری قزوین عزل و در حال تدریس در دانشگاه می باشد ، وضعیت بومی : غیر بومی (قزوین )

۹_ محمد حسین مقیمی : ( ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶) ، در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ، سمت فعلی : معاون سیاسی وزیر کشور در دولت حس روحانی، وضعیت بومی : غیر بومی ( خمین )

۱۰_ احمد خرم : ( ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷) ، در دولت محمد خاتمی ، سمت فعلی : تدریس در دانشگاه ، وضعیت بومی : غیر بومی ( اصفهان )

۱۱_ عبدالحسن مقتدایی : (۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰) ، در دولت محمد خاتمی ، سمت فعلی : مشاور وزیر کشور ، وضعیت بومی : بومی ( آبادان)

۱۲_ فتح الله معین نجف آبادی : (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴) ، در دولت محمد خاتمی ، سمت فعلی : عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ، وضعیت بومی : غیر بومی ( اصفهان )

۱۳_ امیر حیات مقدم : (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶) ، در دولت محمود احمدی نژاد ، سمت فعلی : از فرماندهان نیروهای هوایی سپاه و عضو هیئت مدیره یکی از شرکت های هواپیمایی جمهوری اسلامی، وضعیت بومی : بومی

۱۴_ جعفر حجازی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲) ، در دولت محمود احمدی نژاد ، سمت فعلی : مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز ، وضعیت بومی : بومی

۱۵_ عبدالحسن مقتدایی : (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵) ، در دولت حسن روحانی ، سمت فعلی : مشاور وزیر کشور ، وضعیت بومی : بومی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.