پارکینگهای خودخوانده در بندرماهشهر/ وقتی برای پارک در حاشیه خیابان، حق پارکینگ میگیرند!

عمار شعبانی | خورنا – در یک روز هفته به سازمان بیمه؛ دادگاه و بیمارستان امام موسی کاظم مراجعه کنید و حداقل مبلغ ده هزارتومان را به عنوان حق پارک خودرو باید پرداخت نمائید، آن هم در ازادی توقف خودرو در یک خیابان عمومی و نه در پارکینگ !

به گزارش خورنا، اگر شما در یک روز هفته به سازمان بیمه؛ دادگاه و بیمارستان امام موسی کاظم مراجعه کنید و حداقل مبلغ ده هزارتومان را به عنوان حق پارک خودرو باید پرداخت نمائید، آن هم در ازادی توقف خودرو در یک خیابان عمومی و نه در پارکینگ؛حال باید پرسید مسئول این پارکینگ های خودخوانده کیست؟!

مسئولیت قبض های صادره به عهده کیست؟ قبض های که دوباره نویسی میشوند چه؟ قبض هایی که هیچ متولی و یا مسئولی ندارد! به نظر شما در این پارکینگ های خودخوانده، کسی عهده دار وسیله گم شده و یا به سرقت رفته درون خودرو مردم خواهد بود؟

در بیمارستان امام موسی کاظم بندرماهشهر با این وسعت و فضای خالی خودروها را ممنوع الورود کرده و همه را به محوطه ی بیرونی بیمارستان که حق مردم برای پارک خودرو است، میفرستند و هزینه پارکینگ میگیرند! جدای از هزینه اولیه، به ازای هر ساعت اضافی مبلغ پنج هزار ریال به هزینه پارکینگ اضافه میشود. واقعا خوشبحال متصدی پارکینگ!!

انتظار میرود مسئولین شهری، فرمانداری، شهرداری، پلیس راه و… در خصوص این پارکینگهای خودخوانده که مثل قارچ ساخته میشوند و از شهروندان به ازای پاک در گوشه ای از خیابان، پول دریافت میکنند، پاسخگو باشند و حداقل ماده قانونی احداث پارکنیگ و دریافت پول از مردم در جوار ادارات و ارگانها را بفرمایند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.