نگاهی به عملکرد شهرداری هفتکل در ساخت و سازهای اطراف جاده ترانزیتی؛ خصوصی سازی یا مخصوصی سازی؟!

خورنا – پس آز افتتاح جاده عبوری مسیر اهواز به اصفهان، ازدرون شهر هفتکل، یکی آز مزایای آن که اشتغال بیشتر برآی جوانان بیکار که درین شهر آمار بالاتری نسبت به شهرهای مجاور به دلایل متعددی داشته است، اینکه باطرحهای خلق الساعه که بنوعی یا در تعارض خصوصی سازی ست یا میتوان گفت مخصوصی سازی یکی از اهداف آنست؛ موجب شده این حسن خوب در هاله ای از ابهام فروبرود.

روز یکشنبه همین هفته بصورت غیر رسمی در حضور فرماندار محترم؛ شهردار ورییس شورای محترم شهر سخنانی گفته شد که ابهامات دوچندان شده است. پیشنهاد ساختن مجتمع های رفاهی تفریحی فرهنگی و بازارچه ای که معمولا بدلیل حجم عبوری خودروها و ترافیک بالا در ورودی و خروحی شهر ساخته میشوند همچنین ممانعت از افزایش و توسعه دکه ها بدلایل مختلف؛ قانونی از پیش مطرح بوده که بنابر شنیده ها استاندار سابق دستورات لازم را صادر و زمینه انجام آنرا فراهم نمودند.

درجلسه کوتاه مزبور، گفته شد که گویا دستوری! صادر شده است که نمیتوان ساخت اماکن مورد اشاره را به اشخاص واگذار بکنند یا اجاره بلند مدت بدهند تا طبق یک دستور و نقشه ودکور وطرح مشخص با نظارت سازمانهای مربوطه، ساخته شوند. شهرداری خود قصد دارد راسا آنرا بنا کرده سپس به هرصورت که قانون اجازه داد به متقاضیان واگذار نماید.

اینجا این سؤال پیش میآید که شهرداری که از پرداخت حقوق پرسنل خود عاجزست و حتی در اداره امور محوله خود بسختی و با از خود گذشتگی پرسنل فعالیت میکنند چگونه میتواند حدود دویست باب مغازه و گاراژ و اماکن مورد نظر رابسازد؟

آیا هدف؛ گرفتن پیمانکار ست؟ اما طبق کدام قانون واصلا واگذاری وحتی برگزاری مناقصه آن چگونه خواهد بود؟ ؟ متولی کیست؟ پرداخت پول به پیمانکار توسط متقاضیان! ! یا شهرداری یا کدام سازمان صورت خواهد گرفت؟ ؟

اینک آنچه اطلاع دارم تقاضای صدها باب مغازه برای ورودی وخروحی موجودست، که میتوان به شیوه منطقی تر وعاقلانه تر وحتی قانونی تر که هم خصوصی سازی بصورت واقعی صورت پذیرد وهم اما واگر های متفاوت درین پروژه واین مجتمع رفاهی کمتر گردد؛ و اینکه هرکدام آز متقاضیان بجز هزینه ساخت نیازی به پرداخت دیگری نباشند چرا که پیمانکار قطعا مجانی کار نخواهد کرد.

شهرداری شاید بدلیل کمبود منابع مالی یکبار پیمانکاری آماده سازی مسیر عبوری را متقبل میشود که متأسفانه با توجه به حجم ترافیک و اینکه ناظر وپیمانکار تقریباً یکی بشوند وبدلیل سرعت عمل؛ خیلی خوب عمل نشده وبا نقایص فراوان تحویل ورها گردید که امروز وضع از قبل وخیم تراست.

اکنون نیز حسب شنیده در همان جلسه چهارنفره این موضوع مبهم بنظر رسیده که امیدواریم هرچه سریعتر نسبت به روشن شدن وضعیت وحجم انبوه متقاضی فکری اساسی صورت بگیرد. همچنین مردم بخصوص جوانان جویای کار و متقاضی اشتغال در این مجتمع، بدون سردرگمی صاحب مکانی برای امرار معاش گردند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.