احتمال انتخاب نماینده جدید مطبوعات در شورای فرهنگ عمومی شوشتر

خورنا در بین اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان شوشتر یک نفر به نمایندگی از مطبوعات و خبرنگاران به عنوان عضو حضور دارد و در کلیه جلسات این شورا نماینده مطبوعات و خبرنگاران باید حضور داشته باشد .

به گزارش خورنا ، گرچه علی بهرامی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شوشتر گفته است که فعلا قصد ندارد نماینده جدید از بین خبرنگاران به شورای فرهنگ عمومی معرفی نماید اما زمزمه هایی است که یکی از خبرنگاران به عنوان نماینده جدید مطبوعات در شورای فرهنگ عمومی شوشتر در آینده نزدیک انتخاب خواهد شد .

اما نماینده جدید مطبوعات و ارباب جراید در شورای فرهنگ عمومی شوشتر چگونه انتخاب می شود؟

به استناد ماده ٣ آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی ، یک نفر از ارباب جراید و خبرنگاران شوشتر به پیشنهاد رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای فرهنگ عمومی شوشتر به مدت دو سال انتخاب و معرفی می گردد .

از سال گذشته نیز آقایان کوروش حاجی پور نماینده فعلی مطبوعات و مصطفی فتحی زاده خبرنگار خورنا در شوشتر نیز به عنوان گزینه ها و کاندیدای پیشنهادی ، مطرح بوده اند که باید دید در حکم انتصاب نماینده جدید مطبوعات و خبرنگاران شوشتر ، در نهایت کدامیک در شورای فرهنگ عمومی شهرستان شوشتر عضو می گردد تا در جلسات این شورا حضور یابد ./

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.