پاسخ صادقانه به یک پرسش اساسی؛

انتظارات مردم از کاندیداهای عضویت شوراهای اسلامی شهر وروستا

خورنا – دو روز پیش وقتی سوار تاکسی شدم متوجه بحث سیاسی چالش بر انگیز بین راننده با یکی از مسافران شدم و فارغ از جریانات سیاسی ، مبنای اختلاف نظر بین آندو برایم بسیار جالب آمد چرا که راننده معتقد بود که وزیر امور خارجه از وقتی به وزارت رسیده علی‌الخصوص در جریانات برجام ، به شهرت جهانی دست یافته و برعکس ، مسافر که از ظاهر و کلام وی ، تحصیلات و صاحب نظری هویدا بود اعتقاد داشت که شخصیت و علم وزیر خارجه موجب تشخص بیشتر وزارت و اعتبار بیشتر کشور گردیده است.
اینکه کدام نظر به واقعیت نزدیک است هم از مجال بحث ما خارج است و هم از تخصص اینجانب.
اما شنیدن این مکالمه خالی از لطف نبود زیرا پس از آن ، سوالی مشابه ، ذهن اینجانب را معطوف خود ساخت و آن اینکه آیا عضویت در مجلس شهری ومحلی(شوراهای شهر) ، به اشخاص انتخاب شونده شخصیت اجتماعی می بخشد و یا برعکس !؟؟، شخصیت شخص و کارکردهای مثبت اجتماعی وی موجب تشخص بیشتر شوراها می گردد!؟؟.
اگر حالت اول متصور باشد چون اشخاص انتخاب شونده همچنان به شخصیت اجتماعی به دست آمده نیازمندند به هر اقدامی دست می یازند تا در دوره های بعد نیز با عضویت مجدد و جلب آراء مردم به هر طریق و با هر وعده و وعیدی ، شخصیت کاذب به دست آمده را تجدید نمایند و در این راه از هرگونه محافظه کاری در برابر مسولین و مصلحت اندیشی شخصی دریغ نمی کنند و به بزرگ نمایی خویش و تبلیغات سوء و تخریب سایر کاندیداها و زیر سوال بردن اقدامات مثبت سکانداران فعلی در ارکان مختلف شورا ومسولین شهرستان دست خویش را آلوده می سازند.
اما اگر حالت دوم متصور باشد چون شخصیت اجتماعی انتخاب شونده ، وامدار عضویت در شورای شهر نیست با اقدامات مثبت خویش ، موجب تشخص بیشتر مجلس محلی می گردد و در این راه ، ترس از رد صلاحیت در ادوار بعدی به دل راه نمی دهد و مصالح شهر ومردم را بر مصالح خویش ارجحیت می نهد و تمام اهتمام خویش را مصروف دفاع از حقوق مردم و دفاع از موکلین در برابر ناملایمات شغلی از جمله رفتار های بد و تهدیدات وتطمیع برخی مسولین اجرایی وغیره وبرخی صاحبان نفوذ و لابی گران و برخوردهای بدتر برخی موکلین صاحب نفوذمی نمایند!!!
هر چند که نحوه ی عملکرد تبلیغاتی کاندیداها حقیقت امر را بر مردم وصاحب نظران فرهیخته روشن می سازد اما به نظر اینجانب یکی از انتظارات مردم وموکلین این است که کاندیداهای محترم قبل از ورود به عرصه ی انتخابات به این پرسش اساسی پاسخ دهند و جایگاه و هدف خویش را روشن سازند و اگر واقعا و حقیقتا خود را جزء دسته ی دوم می بینند قدم در این راه پر مخاطره ننهند در غیر اینصورت نه تنها اقدام مثبتی از ایشان متصور نیست بلکه تخریب های صورت پذیرفته و وعده های واهی و غیر قابل اجرای ایشان ، موجب تخریب شالوده و لطمه به کیان شورا واعتماد مردم می گردد.
قضاوت با شماست .
ایمان سلیمانی وکیل پایه یک دادگستری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • جناب سلیمانی !جای خوشحالی است که دست به قلم بردید و اندیشه هایتان را نوشتید. درود و آفرین

  • سلام عالی مثل همیشه