شریفی: فعالین از مجادله بر روی اسم استاندار بعدی بپرهیزند/ روی انتظاراتمان از استاندار آینده بحث کنیم

خورنا – علیرضا شریفی در یادداشتی برای خورنا نوشت: باید نسبت به برنامه و سطوح انتظارمان از استاندار آینده ، گمانه زنی کنیم و نه اینکه به تنوع نام ها اشاره و تنها نام افراد رابیان کنیم.

پیشتر و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺑﻌﺪﯼ ﭼﯿﺴﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ اﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺑﻌﺪﯼ ﭼﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪﺭﻭﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ آینده که واجد چه مختصاتی و ویژگی هایی بایستی باشد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ و نه مجادله بر اینکه ﺍﺳﻢ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ چه باشد ، که باشد و تنها بر نام وی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﯼ ﺷﻮﺩ .

یا اینکه آنکه بود چه اشکالاتی بر عملکردش مترتب بود (گرچه در جای خود باید واکاوی شود و البته همه ی نکات اخلاقی بر رفتار منتقدانه حاکم باشد ) اگر فعالین مدنی ، فعالین سیاسی و فرهیختگان در چارچوب های مشخصی با لحاظ نوع نگرش و با ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻭﻧﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ خواستگاه و مطالبات و سطوح انتظار خود را در استان از یک استاندار موفق طرح نمایند ، طبعأ با توجه به این میزان به عنوان ملاک سنجش ، مصداق آن خود را نمایان خواهد کرد و در این صورت است که همه ی نخبگان با همراهی و حمایت منتخبان مردم و پذیرش دولت با همدلی و همراهی راه صلاح و اصلاح و فلاح برای پیمودن مسیر پیشرفت و توسعه ی متوازن در استان فراهم می شود که همین نگاه و سبک ﺍﺯﮐﺎﺭ ﻭﯾﮋﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﺳﺖ و می تواند به عنوان ﻧﮕﺎﻩ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺳﺘﺎﻥ باشد و ﺗﻮﻗﻌﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺣﺰﺍﺏ و تشکل ها و مجامعی که فرهیختگان استان طلایه دار آنها هستند ، ﻣﯽ ﺭﻭﺩ .

اﺭﺯﯾﺎﺑﯽﻋﻤﻠﮑﺮﺩﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ در حوزه های مختلف توسعه ای ، آمایش سرزمینی ، نگاه وی به دموگرافی استان ، بسط و گسترش و توسعه ی سیاسی و فرهنگی ، تربیت و بکار گیری مدیران کارآمد ، میزان موفقیت در طراحی برنامه و اجرای آن ، شناخت استان اعم از ظرفیت ها و چالش ها و بویژه نیروی انسانی کارآمد در آن که طبعأ بومی بودن وی فاکتوری مؤثر در این ارتباط است ، نگاه متوازن و عادلانه به همه ی ظرفیت های قومی و فرهنگی در مدیریت ها و تصدی مسؤلیت ها ، میزان پذیرش نقد خیرخواهان و تشکل های سیاسی و مدنی ، میزان توسعه و ترویج و آموزش حقوق شهروندی و دفاع از آن ، میزان دفاع از آزادی های مصرح در قانون ، میزان پذیرش مشارکت مردمی و دوری از خودمحوری و… اﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ” در این شرایط وموارد مشابه ﻣﻐﻔﻮﻝ مانده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ بایستی برخوردار از این خصایل بوده باشد ، مضافأ اینکه استاندار ﺑﻌﺪﯼ ، ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯼ پیش روی خود در ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻪ میزان مطلع است و چه راهکار عملی را در اختیار دارد ﻭﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ .

نیازمندیم از تجربیات خود در تعویض مستمر استانداران استان طی سنوات گذشته بویژه پس از انقلاب بهره مند شویم و با پختگی و تعامل درون استانی البته با لحاظ مشی و منش نوع جهت گیری برنامه ای بهره برداری بهینه داشته باشیم.

اگر به جای همفکری ، مدیریت وضع موجود و هماهنگی وهمدلی تنها به تخطئه و تخریب و بیان ناکارامدی ها (که البته بررسی علل عدم موفقیت در هر بخش و حوزه و زمینه ای در زمان و جای خود بسیار بجا و ضروری است و عامل پیشگیری از تکرار اشتباه خواهد بود) و به رخ کشیدن اشکالات باشیم ، تا به خود بیاییم محتمل است دیگرانی که کمتر قدرت تحلیل و تشخیص صحیح و دقیق را دارند و احیانأ ملاک هایی را که خود پردازش کرده اند را مبنای انتخاب و انتصاب دانسته و اقدام به تصمیم گیری نمایند و به یک باره شاهد باشیم استاندار منصوب شده اند و فعالین مدنی هنوز در گیرودار چانه زنی های تئوریک بسر می برند که خسارتی جبران ناپذیر را بر استان و حقوق شهروندان وارد خواهد کرد .

لذا ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﻭ ﺳﻮﯼ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﺩﯼﻭ ﺍﺣﯿﺎﻧﺎ ” ﺣﺐ ﻭ ﺑﻐﺾ ﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯽ و گروهی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻭﺟﻬﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ و نقادانه و آن هم نقد مصلحانه و سازنده ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای روش ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

بدیهی است در این شرایط فرهیختگان اصلاح طلب و نیروهای معتقد به روش اعتدال و تدبیر که شاهد موفقیت لیست امید خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده اند با رایزنی و کمک صاحب نظران فهیم استان با شتاب بیشتر نسبت به ارایه ی مشورت به تصمیم گیرندگان ، آنان را در انتخاب استانداری کارآمد و در اندازه ی و قواره ی خوزستان پهناور ، مستعد و شایسته ی خدمت یاری خواهند کرد.

بیاان سطوح انتظار و برنامه های مورد توقع از استاندار از سوی صاحبنظران در فضای مجازی و از طریق مصاحبه و طی نشست های تشکیلاتی ، استاندار آینده را موظف خواهد کرد تا با در اختیار داشتن برنامه ی کامل و سازنده برای توسعه ی استان تصدی مسؤلیت را در اختیار بگیرد و همه ی این نکات با لحاظ اختیاراتی است که متوازن با مسؤلیت ها در اختیار استاندار یک استان قرار داده می شود و انتصاب را نیز قانون مشخص کرده است ، لیکن همه ی رهنمودها در راستای تصمیم سازی مناسب جهت اتخاذ تصمیم مطلوب می باشد.

امید است همه فعالین مدنی و صاحب نظران در این عرصه تلاش مجدانه داشته باشند.

علیرضا شریفی. فعال سیاسی اصلاح طلب

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • اقای شریفی از این اظهارنظرها چیزی نصیب شما نمیشه بجز افزایش تنفر عمومی از شما…کاش بجای حمایت از کاندیدای مشکلدار و خالی کردن زیرپای استاندار، لااقل سکوت پیشه میکردین اینجوری وجهه تان حفظ میشد

 • شما داوطلب شدید
  عشیره اتان را دعوت کردید
  تا بصورت عشایری رای بگیرید
  رد صلاحیت شدید
  عشیره از شما خواست دست از حمایت ….بردارید
  ولی نپذیرفتید
  شهر،کشور و نظام را بر منافع حزبی اتان ترجیح دادید
  بسه دیگه
  جمع کنید

 • اقای شریفی این چندماه هرچند تلخ بود ولی لااقل شماو امثال شمارو شناختیم و نقاب از چهره خیلیها افتاد…
  خوزستانو دارید باموج دروغینتون نابود میکنید
  شما و دیگر همفکرانتون خوزستان و ماهشهر رو براحتی به منافع شخصی و اهداف حزبی فروختید و فدا کردید و نشون دادیدکه هیچی واستون مهم نیست بجز خودتون….این حرفا و مواضع شما تو ذهن تاریخی مردم خوزستان ثبت میشه

 • آقای علیرضا شریفی. فعال سیاسی اصلاح طلب
  لیدر اصلاح طلبان ماهشهر
  از آشی که برای ماهشهر-سربندر پختید بسیار متاسفیم
  عمل شما با سخن شما ۱۸۰ درجه زاویه دارد

 • سلام شما دس ورنمیدارید از همایتای یک جانه دکتر ناصر سودانی از همه بهتر مدیر مدبر وفعال فهمیدید فعال سید شریف چی میخواهم شما جواب دهید یاعکسهای که لشکر اباد قیلون میکشد یا ……… بسه دیگر