کیانوش راد: قطعا مخالف استاندار غیر بومی، خصوصا اصفهانی هستم

خورنا -محمد کیانوش راد گفت: قطعا مخالف استاندار غیر بومی، خصوصا اصفهانی هستم.

محمد کیانوش راد، رییس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان خوزستان در گفتگو با خورنا اظهار داشت: در مجموع و با توجه به شرایط فعلی استان، قطعا مخالف استاندار غیر بومی هستم.

وی با اشاره به سخن ویتگنشتاین، بیان کرد: آنچه را که  اصولا می توان گفت، می توان به روشنی گفت و در باره ی آنچه که نمی توان سخن گفت، بایستی خاموشی گزید.
وی در ادامه ضمن بیان اینکه “در موضوع استاندار جدید فعال نیستم”، خاطرنشان کرد:اگر مسئولی در مورد استاندار بعدی از من سوال کرد و اگر مصلحت دانستم، نظرم را خواهم گفت.
عضو شورای عالی حزب اتحاد ملت بیان داشت: از هر زاویه ای می خواهم بحثی را مطرح کنم ، می بینم فعلا مصلحت نیست. اما در مجموع و با توجه به شرایط فعلی استان، قطعا مخالف استاندار غیر بومی، خصوصا اصفهانی هستم و قطعا موافق استاندار بومی هستم.
نماینده اهواز در مجلس ششم در پایان گفت: البته تصمیم گیر نهایی دولت است و  اگر از ما سوالی شد، نظرمان را خواهیم گفت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.