کوهپیمای گروه کوهنوردی شرکت خوارزمی به منطقه کول خرسون دزفول

کوهپیمای گروه کوهنوردی شرکت خوارزمی به منطقه کول خرسون دزفول
مهدی چاروسایی ،خورنا:گروه کوهنوردی شرکت خوارزمی به مناسبت مبعث پیامبر اکرم (ص)در قالب یک تیم ۳۰نفر موفق به پیمایش دره ابتدای کول خرسون تا سد دز در شهرستان دزفول گردید .

اعضا صعود کننده :
عزت الله امین . سعید گاموری .احمد افضلی .عزیز محمدی .امین گاموری .جواد عبداللهی .محمود اخلاقی .محمد رفیع اسدی .نعمت الله قنواتی نژاد.طالب عزالدین .شلش شافعی .فاضل دیلمی .محمد مقدمی .امیر حسین حیدری .محمد توکلی .حسین جمشید پور .نورالله چعب زاده .حسن سواری .مهدی ابوعلی .کریم قنواتی .محمود دیلمی .کریم قیم
مربی : عبدالرسول یوسفی
سرپرست : عباس قنواتی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.