تقدیر از شرکت های نمونه تخلیه و بارگیری محموله های نفتی در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره)

باقرگل فر-خورنا:از دو شرکت نمونه بخش خصوصی فعال در حوزه تخلیه و بارگیری محموله های نفتی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی، معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان عنوان کرد: منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) با برخورداری از موقعیت ممتاز در بازار ترانزیت و صادرات مواد نفتی و با ایجاد بستر مساعد و زیر ساخت های مناسب، موفق گردید ده ها سرمایه گذاری داخلی و خارجی در زمینه احداث پایانه های نفتی را جذب نماید به نحوی که سطح ارائه خدمات مرتبط در این مجتمع بندری از رشد چشمگیری برخوردار گردیده است.

مهندس گرایلو تصریح نمود: این رویکرد به نحوی برنامه ریزی گردید که این بندر توانست به طور متوالی و در سال های اخیر رتبه ی نخست ترانزیت خروجی محموله های نفتی در کشور را به خود اختصاص دهد.

ایشان در ادامه افزود: به منظور تشویق و ترغیب شرکت های بخش خصوصی برای ارتقاء سطح کیفی و استاندارد تخلیه و بارگیری و انبارش محموله های نفتی، طی فرآیندی، فعالیت های شرکت های فعال در این منطقه ویژه ارزیابی گردید و در پی آن شرکت ایرانول و شرکت خدمات دریایی و بندری سینا به عنوان شرکت های برتر سال ۹۴ انتخاب و با اهداء لوح سپاس از آنان تقدیر گردید.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.