به ضعف مدیریتی در ورزش شهرستان بندرماهشهر و ناراضایتی ورزشکاران توجه شود

مهدی چاروسایی – خورنا: باید به ضعف مدیریتی در ورزش شهرستان بندرماهشهر و ناراضایتی ورزشکاران توجه شود.

به گزارش خبرنگر خورنا، سال ۹۴که گذشت ، ورزش شهرستان بندرماهشهر در برخی رشته ها باناکامی ها زیادی روبرو بود. برخی ها به خاطر ضعف مدیریتی و برخی ها هم بخاطر مشکلات مالی و برخی تیم ها هم که بدون کارشناسی منحل شدند.

به عنوان مثال، تیم بسکتبال منتخب ماهشهر که یک تیم قدیمی بود و هواداران زیادی را در شهرستان همیشه همراه خود داشت، بدون در نظر گرفتن احساسات و علاقه ورزش دوستان در شهرستان آن را منحل کردند.

از این دست اتفاقات در سال ۹۴ باعث شد که علاقه مردم به ورزش در شهرستان خیلی کمرنگ تر از گذشته شود.

چه کسی جوابگوی احساسات مردم میباشد و مسئولیت این مشکلات را میپذیرد؟

برخی مدیران عرصه ورزش فکر میکنند آمده اند در مسکن و شهرسازی خدمت کنند و فقط به دنبال کارهای عمرانی میباشند و موضوع اصلی که ورزش میباشد را فراموش کرده اند. البته که منکر نیاز ورزش به توسعه و ساخت و ساز نیستیم که البته آن هم به لطف شرکتهای پتروشیمی، شورای راهبردی و شرکت عملیات غیرصنعتی در حال پیشبرد است اما برخی مدیران ورزشی شهرستان همه را به نام خود تمام میکنند.

آیا وقت آن نرسیده تا در سال ۹۵ با تشکیل کار گروهی، ضعفها را در تمام بخش های ورزش شهرستان مورد بررسی قرار دهیم و راهکارهای مناسبی در این رابطه پیدا کنیم؟ باز هم باید مثل گذشته از روش های آزمون و خطا، سوءمدیریت و ناهمگونی در ورزش شهرستان رنج ببریم؟ تاکی جوانان ماهشهری باید در این شهرستان پرسرمایه و متمول آرزوی داشتن تیم های لیگ برتری را باتوجه به این همه امکانات داشته باشند؟

امید میرود، در سال ۹۵ مسئولان مربوطه باتوجه به مشکلات بوجود آمده در ورزش شهرستان بندر ماهشهر ورود کرده و از مسایل و مشکلات سالهای گذشته جلوگیری کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.