نظرسنجی: کدام یک از افراد زیر را برای تصدی مدیریت استانداری خوزستان، شایسته تر میدانید؟/ نتایج آنلاین

خورنا -صبح امروز سه شنبه در حالی که همگان منتظر عزل و نصب های جدید در سطح استان بودند، استاندار خوزستان «بازنشست/ مستعفی/ معزول» شد. شما در این نظرسنجی میتوانید نظر خود را خصوص شایسته ترین فرد برای جایگزینی مقتدایی و تصدی مدیریت استانداری خوزستان از بین گزینه های مطرح بیان کنید:

این نظر سنجی بسته شد و فقط نتایج قابل مشاهده است