برگزاری پرشکوه بزرگداشت سالروز تاسیس سازمان دانش آموزی درخرمشهر

خورنا -بزرگداشت سالروز تاسیس سازمان دانش آموزی با حضور جناب آقای مسرور مدیر سازمان دانش آموزی استان خوزستان وهیت همراه در خرمشهر باشکوه هرچه تمام تر برگزارگردید.

خورنا -بزرگداشت سالروز تاسیس سازمان دانش آموزی با حضور جناب آقای مسرور مدیر سازمان دانش آموزی استان خوزستان وهیت همراه در خرمشهر باشکوه هرچه تمام تر برگزارگردید.

دراین مراسم عنبری معاون مدیر کل و مدیر آموزش وپرورش خرمشهربااذعان به رشد وبالندگی دانش آموزان درسایه آموزشها وبرنامه های تشکیلاتی، کار با برنامه وگروهی را راهگشای  جامعه آینده دانست.

ایشان ضمن تمجید از حضور ارزشمند مدیر سازمان دانش آموزی استان آرزونمودکه: با حضور جناب مسرور بر راس هرم سازمان دانش آموزی استان مقدمات بالندگی دانش آموزان دراین سازمان بیش ازبیش فراهم آید.

درادامه مسرور خرمشهر را قلب ایران نامید واذعان کردکه تمام ملت ایران  جگرگوشه ای رادرجای جای این خاک عزیز به خیل شهداتقدیم نموده اند ودرادامه ازبزرگی شهدای همیشه جاودان فتح خرمشهر وشهید جهان آرا سخن راند.

مدیر سازمان دانش آموزی استان خوزستان افزود: سازمان یک تشکیلاتی بین المللی است که  دربیشتر کشورهای جهان فعال می باشدوبرپایه ی نظم، برنامه وکارگروهی بناشده است. مادرسازمان می آموزیم  چگونه حافظ محیط زیست، شهروند ی مفید وهمکار خوبی باشیم.

ایشان افزود: مربیان محترم باید اهداف سازمان را به دانش آموزان یادبدهند. مربیان آموزشهای خودرابه فرزندانمان منتقل نمایند. آمادگی اقدام بموقع درحوادث غیرمترقبه مانند سیل، آتش وزی، تصادف و….

درپایان عنوان نمودکه: مابه شهروندانی نیازداریم که  درآغاز باحقوق خودآشناباشند، محیط زیستش راخوب بشناسد وبااحساس امنیت به ایجاد جامعه ای سالم وپویاکمک نمایند.IMG-20160508-WA0016IMG-20160508-WA0015IMG-20160508-WA0017IMG-20160508-WA0018IMG-20160508-WA0019IMG-20160508-WA0014IMG-20160508-WA0011IMG-20160508-WA0020

 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.