ترکیب جدید انجمن هنرهای نمایشی خوزستان مشخص شد

خورنا – در نخستین جلسه ی اعضای جدید هیات رئیسه انجمن هنرهای نمایشی خوزستان ترکیب این انجمن و انجمن نمایش اهواز مشخص شد.
گفتنی یست این جلسه که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت و در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان برگزار شد.
اعضای هئیت رئیسه با رای گیری از میان خود رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و بازرس را انتخاب کردند.
بر این اساس محمد یاقوت پور به عنوان رئیس انجمن ، ساسان شکوریان به عنوان نائب رئیس انجمن ، عبدالمحمد نعناکار به عنوان خرانه دار، حمید سالاروند به عنوان بازرس اول و مهرداد بهراد به عنوان بازرس دوم انتخاب شدند.
همچنین اعضای زیر با حفظ سمت برای عنوانهای زیر انتخاب شدند:
مهرداد بهراد به عنوان سرپرست انجمن نمایش اهواز و مسئول واحد آموزش و ساسان شکوریان به عنوان مسئول روابط عمومی و امور اداری انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان.
لازم به ذکر است اعضای هیات رئیسه انجمن نمایش خوزستان با رای گیری توسط اعضای هیات مدیره گروه های تاتری خوزستان برای نهستین بار امتخاب شدند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.