چه کسی فرماندار شوشتر میشود؟

خورنا -از فخاری مقدم معاون برنامه ریزی فرمانداری اهواز به عنوان فرماندار آینده شوشتر نام برده شده است. فخاری زاده از نیروهای دلسوز و کاری استان است که در سمت های قبلی امتحان خوبی داده و به نظر می رسد گزینه مناسبی برای نجفی فرماندار فعلی است که او عملکرد قابل قبولی بخصوص در جریان سیل اخیر و کمک به روستائیان از خود نشان داده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.