شهردار جدید مسجدسلیمان منصوب شد

خورنا – عبدالله قاسمی شهردار مسجدسلیمان شد.

به گزارش خبرنگار خورنا از مسجدسلیمان، عبدالله قاسمی عضو فعال شورای شهر مسجد سلیمان پس از کش و قوس های فراوان توانست از آخرین خوان نیز به سلامت عبور کند و تاییدیه خویش را از استانداری خوزستان امروز دریافت نمود تا بالاخره بتواند به کرسی شهرداری برسد.

پس از کوروش حاجت پور او دومین عضو شورای شهر مسجدسلیمان بود که برای شهردار شدن پیشقدم شده اما با توجه به مسائلی که برای حاجت پور به وجود آوردند انتظار آن میرفت که مبادا با او نیز مخالفت شود.

عبدالله قاسمی متولد ۱۳۵۸ عضو فعلی شورای شهر مسجدسلیمان ،کارشناس مدیریت دولتی و کارشناس ارشد مالی می باشد. که تجربه ریاست شورا در سال دوم و مدیریت بانک ملت از جمله سوابق وی بشمار می رود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.