حضور قضات دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان دزفول در زندان شوشتر

با تعامل با دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان دزفول قضات این دادگاه با حضور در زندان شوشتر پرونده ۶۰ نفر از زندانیان را رسیدگی نمودند .


به گزارش خبرنگار خورنا از شوشتر ، هاشم پور رئیس ندامتگاه شوشتر گفت : با توجه به اینکه پرونده جرائم سنگین شهرستان شوشتر در دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان دزفول رسیدگی می شود و تعدادی از زندانیان محبوس در این زندان از شعب آن دادگاه به این زندان معرفی می شوند، با دعوات مسئولین قضایی شهرستان شهرستان دزفول به تعداد ۶۰ پرونده از این زندانیان بررسی و دستورات لازم قضایی لازم برای آنان صادر شد .

هاشم پور ضمن تشکر از رئیس شعبه اول و رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان دزفول گفت : رسیدگی قضایی به پرونده زندانیان علاوه بر نتایج قضایی ، فضای حاکم بر روند اصلاح و تربیت آنان را نیز مهیا می سازد و سازگاری آنان را با جمعه آسانتر خواهد کرد ./

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.